CỜ - HUY HIỆU - HỘI CA


 

 


CỜ - HUY HIỆU - HỘI CA

 
    Cờ Đội
 
 
 
      -   Nền đỏ.
 
      -   Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.
 
      -   Ở giữa có hình huy hiệu Đội.
 
 
      -   Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.
 
 
    Huy Hiệu
 
 
 
      
 
 
       -  Hình tròn, ở trong có hình Măng non trên nền cờ đỏ sao vàng, ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”.
 
 
        Khẩu hiệu Đội :
 
                      “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa
 
                       Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại : Sẵn sàng!”.
 
 
                     -    Khăn quàng : bằng vải màu đỏ, hình tam giác cân có đường cao bằng một phần
 
 
  (1/4) cạnh đáy. (Đường cao 0,25 m và cạnh đáy 1 m).
 
 
    Đội Ca
 
 

Ban Biên tập