Nghi thức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh

Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh chỉ quy định chung để thống nhất trong tổ chức của mình. Trong điều kiện hiện nay, các cơ sở và tập thể Đội sử dụng cờ theo đúng quy định trên.

 1. CỜ ĐỘI

  - Nền đỏ.

  - Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài.

  - Ở giữa có hình huy hiệu Đội.

  - Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm chiều rộng cờ.

 

Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh chỉ quy định chung để thống nhất trong tổ chức của mình. Trong điều kiện hiện nay, các cơ sở và tập thể Đội sử dụng cờ theo đúng quy định trên. Không gọi là cờ chi đội, cờ liên đội mà chỉ gọi là cờ Đội. Các liên đội có cờ truyền thống của mình phải may đúng quy định của Điều lệ Đội và có thể ghi tên liên đội ở trong cờ, dưới huy hiệu Măng non và có tua vàng ở ba cạnh.

2. HUY HIỆU ĐỘI

Huy hiệu Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hình tròn; ở trong có hình Măng non trên nền cờ đỏ sao vàng. Ở dưới có băng chữ:  "Sẵn sàng".

3. KHĂN QUÀNG

 Khăn quàng bằng vải màu đỏ (gọi là Khăn quàng đỏ), hình tam giác cân, có đường cao bằng một phần tư cạnh đáy.

  - Khăn quàng đội viên có kích thước tối thiểu :

          Đường cao:    0,25 m

          Cạnh đáy:     1,00 m

  - Khăn quàng phụ trách có kích thước tối thiểu:

          Đường cao:    0,30 m

          Cạnh đáy:     1,20 m

 Đội viên quàng khăn đỏ khi đến trường, sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội.

4. ĐỘI CA

                                Bài hát:   “Cùng nhau ta đi lên”

                                       Nhạc và lời: Phong Nhã

5. KHẨU HIỆU ĐỘI

Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại

                                               Sẵn sàng!

6. CẤP HIỆU CHỈ HUY ĐỘI

Cấp hiệu chỉ huy Đội hình chữ nhật đứng, khổ 5cm x 6cm, hai góc ở dưới tròn, nền màu trắng, ở trong có sao đỏ và vạch đỏ. Mỗi sao đỏ có đường kính 0,8cm, mỗi vạch đỏ có kích thước 0,5cmx4cm.

Phân biệt các cấp Chỉ huy Đội bằng số lượng sao và vạch được qui định như sau:

 

- Liên đội trưởng

- Liên đội phó

- Ủy viên Ban Chỉ huy (BCH) liên đội

- Chi đội trưởng

- Chi đội phó

- Ủy viên Ban Chỉ huy chi đội

-  Phân đội trưởng

- Phân đội phó

: Hai sao ba vạch

: Một sao ba vạch

: Ba vạch

: Hai sao hai vạch

: Một sao hai vạch

: Hai vạch

: Hai sao một vạch

: Một sao một vạch

7. CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN

 Chứng nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên của từng hạng được cấp cho đội viên sau khi kiểm tra và đạt tiểu chuẩn theo quy định trong Chương trình rèn luyện đội viên.

8. ĐỒNG PHỤC CỦA ĐỘI VIÊN

- Đồng phục đội viên:  

   + Áo sơ mi màu trắng.

   + Quần âu hoặc váy (đối với đội viên nữ) màu sẫm.

   + Đi giày hoặc dép có quai hậu.

     - Đồng phục nghi lễ của Đội (Đội cờ, kèn, trống):

      + Áo màu trắng, viền đỏ.

      + Quần âu (hoặc váy) màu trắng, viền đỏ

      + Mũ ca lô màu trắng, viền đỏ.

      + Giày ba-ta màu trắng.

      + Băng danh dự dành cho hộ cờ (đeo vắt qua vai phải)

9. TRỐNG, KÈN

Mỗi liên đội có ít nhất một bộ trống (gồm một trống cái và ít nhất 2 trống con), một kèn (nếu có điều kiện).

 - Các bài trống:  Chào cờ, hành tiến và chào mừng

 - Các bài kèn:  Kèn hiệu, chào mừng và tập hợp.

10. SỔ SÁCH CỦA  ĐỘI GỒM

10.1- Sổ:

- Sổ Nhi đồng.

- Sổ Chi đội.

- Sổ Liên đội.

- Sổ Truyền thống.

- Sổ Tổng phụ trách Đội.

10.2- Sách:

- Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

-  Nghi thức  và hướng dẫn thực hiện Nghi thức  Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

- Cẩm nang thực hiện Chương trình Rèn luyện phụ trách Đội.

-  Hướng dẫn thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên.

- Búp măng xinh.

- Các loại báo, tạp chí của Đoàn, Đội.

11. PHÒNG TRUYỀN THỐNG, PHÒNG ĐỘI

Mỗi liên đội có phòng truyền thống, phòng Đội là nơi trưng bày các hình ảnh, hiện vật truyền thống, thành tích của Đội và sinh hoạt Đội.

12. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỘI VIÊN

- Thuộc, hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống, sinh hoạt tập thể của Đội.

- Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ.

- Chào kiểu đội viên.

- Thực hiện các động tác cầm cờ, giương cờ, vác cờ, kéo cờ.

- Hô, đáp khẩu hiệu Đội.

- Thực hiện các động tác cá nhân tại chỗ và di động, các động tác trong đội hình, đội ngũ và nghi lễ của Đội.

- Biết 3 bài trống của Đội.

13. ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ CỦA ĐỘI

Đội hình hàng dọc, hàng ngang, chữ U, vòng tròn.

14. NGHI LỄ CỦA ĐỘI

Bao gồm Lễ Chào cờ, Diễu hành, Duyệt Đội, Kết nạp đội viên, Công nhận chi đội, Trưởng thành đội viên, Thành lập Liên đội tạm thời và Đại hội Đội, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.

15.  NGHI THỨC DÀNH CHO PHỤ TRÁCH

- Phụ trách quàng khăn đỏ khi tổ chức sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội.

- Đồng phục: 

     + Áo màu xanh hòa bình, theo mẫu thống nhất của Hội đồng Đội Trung ương.

     + Quần màu sẫm.

     + Giày hoặc dép có quai hậu.