Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Sáng ngày 10/3/2017, tại hội trường UBND thành phố Phủ Lý, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 Về dự có bà Trần Thị Ngân - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; bà Phạm Thị Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, hội LHPN các huyện, thành phố…

Thay mặt Hội LHPN tỉnh, bà Trần Thị Ngân đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, Đại hội diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 07 - 09/3), có 1.153 đại biểu tham dự. Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập”, Đại hội đã nghiêm túc đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động hội 5 năm qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng thời thông qua dự thảo điều lệ Hội sửa đổi bổ sung. Đại hội đã xác định mục tiêu của phong trào phụ nữ và hoạt động của tổ chức hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 là “Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chuyên nghiệp; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng vả bảo vệ tổ quốc” và thông qua 07 chỉ tiêu cơ bản, 02 khâu đột phá, 03 nhiệm vụ trọng tâm với 06 nhóm giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới.

Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã thu hút hơn 300 hội viên hội phụ nữ đại diện cho các cấp hội phụ nữ thuộc các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh về tham dự. Với các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam... do chính các hội viên biểu diễn đã mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh./.

Dưới đây là một số hình ảnh:

 

 

 

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Ngân thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

 

 

 

Các tiết mục văn nghệ