Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI cần có sự đổi mới để mang lại hiệu quả

Sáng ngày 13/7, tại Hà Nội, Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã chủ trì buổi làm việc.

 Cùng dự buổi làm việc còn có các đồng chí lãnh đạo và các vụ của Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn: Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; Nguyễn Long Hải - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Nguyễn Phi Long - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Quang Huy - Bí thư BCH Trung ương Đoàn; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư BCH Trung ương Đoàn; và đại diện các ban của Trung ương Đoàn.

 
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 -2022 với đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và các đồng chí lãnh đạo Ban.
 
 
 
 
h
Đồng chí Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 -2022 tại buổi làm việc
 
 
Theo báo cáo, về kết quả chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp, đã chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở 2.703 đơn vị; đã có 42.003/42.055 đơn vị Đại hội Đoàn cấp cơ sở (đạt 99,88%); 148 Đại hội điểm Đoàn cấp huyện và đã có 772/1.505 đơn vị Đoàn cấp huyện tổ chức Đại hội với 131 đơn vị cấp huyện và tương đương bầu chức danh Bí thư trực tiếp tại Đại hội. Dự kiến, trong tháng 8/2017, Trung ương Đoàn chọn 05 đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp tỉnh và đến nay đã duyệt Đại hội 02 đơn vị.
 
 
Về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2017, đồng chí Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã báo cáo dự kiến về thời gian, quy mô của Đại hội; công tác chuẩn bị, xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đoàn khoá X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trong thời gian qua; những nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo chính trị, như: tiêu đề báo cáo, khẩu hiệu hành động, hệ thống chỉ tiêu; các nhiệm vụ giải pháp; các phong trào hành động cách mạng của thanh niên và các chương trình đồng hành của thanh niên ...; đồng thời, báo cáo về sửa đổi Điều lệ Đoàn, công tác nhân sự và công tác tuyên truyền về Đại hội.
 
 
Cũng tại buổi làm việc, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã đề nghị Ban Dân vận Trung ương cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI để Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp thu, hoàn chỉnh, triển khai thực hiện. Đồng thời, mong muốn Ban Dân vận Trung ương quán triệt để Ban Dân vận các địa phương, đơn vị bố trí lịch làm việc với Đoàn cấp tỉnh về công tác tổ chức Đại hội; tham mưu Thường trực tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc quan tâm đầu ra cho cán bộ Đoàn không còn điều kiện tham gia BCH, BTV khoá mới. Đồng thời, đề xuất Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương báo cáo, đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tiếp tục quan tam, tạo điều kiện bố trí công tác cho cán bộ Đoàn tại cơ quan chuyên trách (Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng, phó các Ban thuộc Trung ương Đoàn) do quy định về độ tuổi không thể tiếp tục tham gia BCH, BTV, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI.
 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn của Trung ương Đoàn là rất tốt, thận trọng, nghiêm túc, chu đáo, có kinh nghiệm, có nhiều điểm mới.
 
 
Đồng chí mong muốn, Trung ương Đoàn cần tiếp tục nghiên cứu thiết kế để có được một chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có sự đổi mới, có hiệu quả và qua Đại hội sẽ mang đến cho thanh niên một niềm tin, sự phấn chấn, một tinh thần trách nhiệm và một sự tươi tắn của lớp trẻ trong Đại hội của tuổi trẻ cả nước.
 
 
 
 
 
Đồng chí Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn
 
 
Đồng chí Trưởng Ban Dân vận yêu cầu, Đại hội Đoàn của tuổi trẻ phải có sự đổi mới, có hình thức mới để làm sao nó sinh động, hấp dẫn, để mỗi đại biểu đi dự Đại hội Đoàn sẽ nhớ mãi, là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời và có được tinh thần để tổ chức thực hiện công việc làm cho tổ chức Đoàn phát triển vững mạnh.
 
 
“Đối với lớp trẻ, yêu cầu Đoàn thanh niên phải đổi mới để mang lại hiệu quả thông qua các nội dung, chương trình… dựa trên nền sự tìm tòi đổi mới, bởi lớp trẻ không chấp nhận cách cũ, do vậy cần có sự đổi mới để mang lại hiệu quả”, đồng chí Trương Thị Mai nói.
 
 
Với sự phát triển mạng xã hội trong lớp trẻ hiện nay, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn facebook của Trung ương Đoàn làm sao phải trở thành nòng cốt, sử dụng mạnh mẽ hơn để trở thành điểm mới trong Đại hội lần này và được công bố đến thanh niên cả nước để có được một mạng lưới rộng khắp có sự hỗ trợ của các đơn vị viễn thông, như Viettel và Bộ Thông tin truyền thông.
 
 
Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng Đại hội Đoàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ thành công tốt đẹp, Đại hội sẽ mang được cảm xúc, mang được hoài bão và thể hiện được tinh thần của thanh niên Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.
 
 
 

 

Đông Hà

 

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz