Hà Nam: Tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội

Thực hiện chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm 2019, Sáng ngày 05/10/2019, tại hội trường tầng 2 cơ quan Tỉnh đoàn Hà Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội tỉnh Hà Nam năm 2019.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thủy - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Phan Thị Thu Hà - Phó Chủ Tịch Hội LHTN Việt Nam; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, trưởng, phó, cán bộ các ban chuyên môn, văn phòng tỉnh đoàn.

\

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Thị Thu Hà - Phó Chủ Tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam đã nhấn mạnh: “Công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần chống mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.Qua buổi tập huấn đội ngũ đoàn viên, thanh niên nắm bắt được kiến thức cơ bản và hệ thống vấn đề tôn giáo giúp phục vụ tốt hơn niệm vụ hoạt đoàn kết tập hợp đoàn viên hiện nay đồng thời đội ngũ đoàn viên thanh niên làm nòng cốt, vận động nhân dân bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, đơn vị.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ Đoàn - Hội trên địa bàn tỉnh được tìm hiểu các nội dung một số đặc điểm về cộng động các dân tộc Việt nam và tình hình công tác dân tộc tôn giáo trên địa bàn tỉnh, một số tôn giáo phổ biến hiện nay, quan điểm chính sách dân tộc tôn giáo, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho các cán bộ Đoàn, Hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay./.