Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kiểm tra khen cao công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018 -2019

Ngày 23 tháng 4 đến 02/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam đã thành lập 2 đoàn tiến hành kiểm tra khen cao công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018 – 2019. Đoàn I do đồng chí Trương Tuấn Lực – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh làm Trưởng đoàn; Đoàn II do đồng chí Nguyễn Thị Phương Quỳnh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, làm Trưởng đoàn.

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại trường THCS Trung Lương, Bình Lục

2 đoàn kiểm tra của Tỉnh đoàn sẽ tiến hành kiểm tra công tác Đoàn, Đội và phong trào Thanh thiếu nhi tại các trường THPT, THCS và Tiểu học của 6 huyện, thành phố đăng ký nhận Bằng khen Trung ương Đoàn, Bằng khen Tỉnh đoàn năm học 2018-2019.