HKH phường Hai Bà Trưng (TP. Phủ Lý) duy trì có nền nếp việc trao thưởng cho học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp.

 

Để phong trào khuyến học lan tỏa rộng khắp như hiện nay, Hội Khuyến học (HKH) thành phố xác định làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên. Với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, đến nay, tổ chức hội đã được xây dựng và phát triển rộng khắp ở tất cả các cấp, có sự quan tâm ưu tiên đối với việc phát triển tổ chức hội ở cấp cơ sở. HKH đã được xây dựng ở hầu hết các địa bàn dân cư, cơ quan, trường học, số lượng các ban, chi hội, hội viên không ngừng được tăng lên qua các năm. Đến hết năm 2019, toàn thành phố có gần 45.700 hội viên HKH, đạt tỷ lệ 33,4% dân số thành phố. 

Ông Trịnh Xuân Đảng, Chủ tịch HKH thành phố Phủ Lý khẳng định: Cùng với việc phát triển nhanh, mạnh về tổ chức, các chi hội thôn, xóm, cơ quan, trường học, ban khuyến học dòng họ ngày càng tăng và hoạt động tốt, tạo điều kiện cho hoạt động KHKT trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào những nội dung thiết thực, có chiều sâu, có tính bền vững. Đặc biệt, công tác KHKT còn nhận được sự quan tâm của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố trong việc vận động xã hội hóa xây dựng quỹ KHKT, góp phần không nhỏ đưa tổng quỹ khuyến học của toàn thành phố năm 2019 lên mức gần 2,8 tỉ đồng.

Từ thực tế hoạt động cho thấy, trong công tác KHKT của thành phố, các tổ chức HKH đều nhận thức được vai trò quan trọng của việc xây dựng Quỹ KHKT góp phần thúc đẩy phong trào chung nên đã có nhiều biện pháp tích cực trong việc làm tăng nhanh nguồn quỹ, tăng cường thực hiện xã hội hóa các nguồn lực đầu tư cho khuyến học như: vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em xa quê đóng góp xây dựng quỹ và tổ chức được nhiều mô hình gây quỹ như: nuôi heo vàng khuyến học, đàn gà của bé, xe đạp 1000 đồng giúp em tới lớp, ngôi sao quê hương... Hơn thế, bằng việc duy trì tốt phong trào vận động học bổng 1+1, hơn 20 tập thể là các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, của các xã, phường và một số cá nhân đã nhận đỡ đầu, tài trợ cho 168 học sinh nghèo, mang tới cho các em những cơ hội được đến trường. 

Để mỗi suất học bổng có thể đến tay các em, HKH các cấp trong thành phố đã thường xuyên tổ chức rà soát, đến thăm và động viên trực tiếp từng trường hợp, lựa chọn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để trao học bổng dài hạn. Với tổng nguồn quỹ khuyến học do các cấp hội vận động xây dựng được, chỉ riêng năm 2019, thành phố đã trao tặng hơn 2,3 tỉ đồng tiền thưởng và học bổng cho học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn; học sinh đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi.

Cùng với đó, trong năm 2019, phong trào xây dựng gia đình học tập (GĐHT), dòng họ học tập (DHHT), cộng đồng học tập (CĐHT) trên địa bàn thành phố cũng phát triển mạnh. Việc phấn đấu xây dựng GĐHT, DHHT, CĐHT đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều gia đình, dòng họ, đơn vị và  trở thành phong trào rộng khắp, làm nền tảng để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng xã hội học tập. 

Theo thống kê, toàn thành phố hiện có 30.911 GĐHT, 195 DHHT, 130 CĐHT cùng 24 đơn vị học tập ở cơ sở được công nhận. Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, tiếp tục được HKH các cấp thực hiện với sự tham gia của hàng nghìn gia đình, dòng họ, cộng đồng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, ngành, cán bộ, hội viên và nhân dân đối với việc nâng cao chất lượng học tập. 

Ngoài ra, tại các địa phương trên địa bàn thành phố đều xây dựng và duy trì hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng, đã tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phổ biến chính sách, pháp luật góp phần nâng cao hiểu biết cho người dân về các lĩnh vực của đời sống xã hội, tiếp thu và chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và nâng cao chất lượng cuộc sống.