Hà Nam – Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020


Ngày 21-22/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2020 -2021 với sự tham gia của 120 học viên là cán bộ chuyên trách Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố và giáo viên tổng phụ trách Đội các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

Trong thời gian 2 ngày, Ban tổ chức lớp đã truyền đạt tới các học viên một số nội dung trọng tâm như: Những vấn đề chung về Nghi thức đội và yêu cầu đối với đội viên; kỹ năng giao tiếp trong nhà trường và cuộc sống; kỹ năng thực hành nghi thức Đội; một số bài hát, múa tập thể, các bài trống của Đội phục vụ khai giảng năm học mới… Qua đó, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ chuyên trách, giáo viên tổng phụ trách Đội; tạo cơ hội để họ tiếp cận với những nội dung thiết thực về nghi thức Đội sửa đổi, phương pháp sinh hoạt Sao nhi đồng,  triển khai thực hiện chương trình rèn luyện cho các học viên. Đây cũng là dịp để đội ngũ những người làm công tác Đội được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong quá trình triển khai hoạt động, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi tại các đơn vị, trường học trong thời gian tới./.