1.000.000 LỜI CẢM ƠN ĐƯỢC KHỞI TẠO TẠI CHƯƠNG TRÌNH #THANK YOU, VIETNAM!

Chương trình #Thank you, Vietnam! đã ghi nhận 1.000.000 lời cảm ơn được khởi tạo sau 03 tháng triển khai. Những lời cảm ơn mang theo lòng tri ân, biết ơn đã lan tỏa những gia trị nhân văn tích cực trong xã hội và tạo lập thành công nguồn quỹ nhân ái 5 tỷ đồng xây dựng 60 căn nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình #Thank you, Vietnam! đã được triển khai thực hiện đồng bộ và lồng ghép vào các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè ở các cấp bộ Đoàn. Thông qua đó, chương trình đã được triển khai sâu rộng đến từng đối tượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh và người dân trên cả nước.

1.000.000 lời cảm ơn được chia sẻ đồng nghĩa với việc chương trình đã tạo lập thành công nguồn quỹ 5 tỷ đồng xây dựng 60 ngôi nhà nhân ái dành tặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian tới 60 ngôi nhà sẽ được khởi công xây dựng và trao tặng ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn.