Đội tri thức trẻ tỉnh Hà Nam: Phối hợp tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi Lợn cho người dân

Ngày 07/4/2021, Đội tri thức trẻ tình nguyện tỉnh Hà Nam phối hợp với Trung tâm khuyến nông Hà Nam tổ chức tập huấn cho các hộ tham gia Đề án "Phát triển đàn lợn nái áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo phục vụ nhiệm vụ tái đàn lợn trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020 – 2022" Tại hôi trường Trung tâm khuyến nông tỉnh

 

Theo quy định đề án được triển được triển khai theo hình thức hỗ trợ sau đầu tư, các hộ dân mua lợn giống chia làm 3 đợt (tháng 10; tháng 11; tháng 12).

Các hộ chăn nuôi tham gia lựa chọn con giống của mình thông qua hình ảnh trình chiếu (do quy định an toàn phòng dịch của công ty nên chỉ được phép chọn con giống thông qua hình ảnh) và chủ động các vật tư, kinh phí đối ứng và các điều kiện chăn nuôi theo quy trình kỹ thuật. Công ty CP lợn giống hạt nhân DaBaCo có  trách nhiệm bảo hành bệnh tật thú y theo quy định mua bán lợn giống của công ty và theo thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng.

Với mục đích nhằm hỗ trợ người dân tham gia thực hiện đề án đạt kết quả cao Tại buổi tập huấn, các hộ tham gia đề án đã được đồng chí giảng viên của đội Trí thức trẻ là cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông và Công ty TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật quan trọng như chăm sóc lợn hậu bị sau khi nhập chuồng, biện pháp nâng cao khả năng sinh sản cho lợn, các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn... Đây là các biện pháp kỹ thuật rất quan trọng để giúp các hộ chăn nuôi thực hiện tốt việc tái đàn lợn phục vụ con giống cho ngành chăn nuôi của tỉnh, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ đề án năm 2021.