Tỉnh đoàn tiếp tục tặng quà gia đình chiến sỹ đang công tác nơi biên giới, hải đảo trên địa bàn thành phố


Sáng ngày 22/7/2021, Tỉnh đoàn thành lập đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình chiến sỹ đang công tác nơi biên giới, hải đảo trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Trên địa bàn thành phố có 8 chiến sỹ hiện đang công tác tại Biên giới và Hải đảo. Đoàn đã hỏi thăm sức khỏe, tặng quà và động viên tinh thần người thân các chiến sỹ để các anh an lòng, yên tâm công công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, biên cương của Tổ Quốc.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ Phủ Lý nhằm thể hiện tình cảm, lòng biết ơn đến các chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển và biên cương của Tổ quốc