Hà Nam: mô hình “Không gian sáng tạo trẻ”

Nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên khối trường học có không gian nghiên cứu, triển khai các ý tưởng sáng tạo năm học 2020 – 2021, ngày 27/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn Đoàn trường THPT Chuyên Biên Hòa làm điểm triển khai mô hình “Không gian sáng tạo trẻ” khối trường học.

 Đoàn trường trường THPT Chuyên Biên Hòa đã tham mưu Ban Giám hiệu cho chủ trương đưa mô hình “Không gian sáng tạo trẻ” vào khai thác sử dụng, đây là nơi giúp cho sinh viên thỏa đam mê sáng tạo và nghiên cứu. 

 Nhiều sản phẩm đa dạng như nhà mô hình, xe điện, chế phẩm sinh học, thực phẩm, đồ dùng …, do các THPT Chuyên Biên Hòa chế tạo được trưng bày tại sảnh của Nhà trường

Không gian sáng tạo chính là nơi dành cho học sinh đến nghiên cứu, sáng tạo và phát triển các ý tưởng, giúp giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động như: trao đổi, chia sẻ ý tưởng, thiết kế, xây dựng và phát triển các sản phẩm mới… Tại đây, học sinh vừa tham gia quá trình thực hành, vừa xây dựng và phát triển các mối quan hệ; tham gia các chương trình do doanh nghiệp khởi xướng và là nơi ươm mầm cho những ý tưởng trở thành hiện thực, đi vào cuộc sống.

Hình ảnh học sinh trường THPT Chuyên Biên Hòa trình diễn mô hình sáng tạo trẻ: