Hiệu quả từ các đội tình nguyện dạy Tiếng Anh miễn phí

Thực hiện Kế hoạch số 142-KH/TĐTN-PT, ngày 03/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Thành lập các đội tình nguyện dạy Tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu nhi năm 2021”, BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo Thành đoàn Phủ Lý, Huyện đoàn Thanh Liêm làm điểm thành lập 02 Đội tình nguyện dạy tiếng anh miễn phí cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Trong một thời gian hoạt động, các đội tình nguyện này đã phát huy được hiệu quả, hỗ trợ tích cực giúp thanh thiếu nhi tiếp cận và được học tập tiếng anh, đồng thời thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ tỉnh Hà Nam.

 Có những thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với quyết tâm vượt khó, các đội tình nguyện đã thay đổi cách thức dạy học theo hình thức trực tuyến và trực tiếp cho phù hợp. Đội tình nguyện dạy tiếng anh của huyện Thanh Liêm, nòng cốt là các bạn đoàn viên chi đoàn trung tâm tiếng anh Diamond Kids đã tổ chức dạy tiếng Anh miễn phí cho 30 cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Đội tình nguyện viên Thành đoàn Phủ Lý đã thực hiện hình thức dạy tiếng anh miễn phí trực tuyến cho 60 đoàn viên thanh niên.

Thành lập câu lạc bộ dạy tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn huyện Thanh Liêm

Tình nguyện viên Huyện đoàn Thanh Liêm đang dạy tiếng Anh cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Một buổi học tiếng Anh trực tuyến do Tình nguyện viên Thành đoàn Phủ Lý giảng dạy

Các lớp học Tiếng anh miễn phí không chỉ giúp thanh thiếu nhi nâng cao kiến thức, kỹ năng về tiếng Anh mà còn tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em trong dịp hè. Vì vậy, bước đầu chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thiếu nhi, phụ huynh và xã hội. Trong thời gian, BTV Tỉnh đoàn sẽ nhân rộng mô hình đến 100% các huyện, thị, thành phố nhằm nâng cao trình độ tiếng anh cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.