Hà Nam: sơ kết việc thực hiện Kết luận số 07 và Kết luận số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Sáng ngày 25/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị BanThường vụ mở rộng để tiến hành sơ kết việc thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC ngày 14/02/2019, của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022 và Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 -2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh đoàn.

 Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các đồng chí cán bộ chủ chốt đại diện cho các đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương đã trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả đối với việc thực hiện Kết luận số 07 và Kết luận số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Qua 2 năm triển khai, các cấp bộ Đoàn đã chủ động trong việc chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư và nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn. Nhiều tổ chức Đoàn đã có cách tiếp cận tích cực, chủ động trong quá trình triển khai, thực hiện tốt phương châm tổ chức phong trào đi đôi với củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng cán bộ, đoàn viên, tổ chức Đoàn. Việc triển khai thực hiện xây dựng chi đoàn mạnh đã từng bước tạo bước chuyển về chất lượng tổ chức và hoạt động của các chi đoàn; phát huy được vai trò của các cơ sở Đoàn trong hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt chi đoàn. Chất lượng cán bộ Đoàn và chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh đoàn ghi nhận những kết quả, nỗ lực của các đơn vị trong việc thực hiện Kết luận số 07 và Kết luận số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đồng thời đề nghị các đơn vị trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 07 và Kết luận số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Chú trọng việc thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ Đoàn cấp cơ sở; tham mưu với cấp ủy và lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, đặc biệt đối với các đối tượng trong quy hoạch các chức danh chủ chốt của cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở có đủ năng lực lãnh đạo, phẩm chất, đạo đức, đặc biệt là đội ngũ Bí thư chi đoàn. Đa dạng hóa các hoạt động Đoàn; kiên trì các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn theo chủ đề, chủ điểm; phát huy vai trò của đoàn viên trong xây dựng chi đoàn mạnh; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, Đoàn cơ sở theo hướng gắn với các hoạt động bảo vệ, hỗ trợ thanh niên và giải quyết các vấn đề có liên quan đến học nghề, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên vùng nông thôn.