Tỉnh đoàn Hà Nam xây dựng quỹ hỗ trợ thanh niên Hà Nam khởi nghiệp lập nghiệp

Nhằm hỗ trợ thanh niên Hà Nam lập thân, lập nghiệp, Tỉnh đoàn Hà Nam đã xây dựng quỹ “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp giai đoạn 2021-2025” trình Tỉnh ủy Hà Nam.

Ngày 03/08/2021, Văn phòng Tỉnh ủy đã ra Thông báo số 285 – TB/VPTU với nội dung “Thông báo Ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về Đề án “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp giai đoạn 2021-2025” trong đó nhất chí với đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc ban hành Đề án “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp giai đoạn 2021-2025” và giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí theo đề xuất của Tỉnh đoàn, dự kiến ban đầu là 10 tỷ đồng đễ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Trong những năm qua Tỉnh đoàn đã hỗ trợ tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tiêu biểu là Ngày hội đầu tư và khởi nghiệp hằng năm. Tính đến nay đã có 07 dự án được hỗ trợ với tổng kính phí hỗ trợ trên 17 tỷ đồng.

Thanh niên được hỗ trợ vốn trong chương trình gọi vốn năm 2019 do Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức

Ngày hội đầu tư khởi nghiệp cho thanh niên Hà Nam năm 2020

Mô hình trứng gà thảo mộc saschi của thanh niên tham gia chương trình OCOP

Mô hình khởi nghiệp trang trại hoa của thanh niên Hà Nam

Dự án sản xuất kẹo lạc của thanh niên Hà Nam

Xây dựng Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp là một nội dung quan trọng trong Chương trình công tác năm và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, kịp thời hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên, đồng thời góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.