Cơ quan Tỉnh Đoàn Hà Nam

Tỉnh Đoàn Hà Nam

- Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật- Phường Lê Hồng Phong - Thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam

- ĐT: 03513.852.672

- Gmail: tinhdoanhanam@gmail.com

- Facebook: Sức Trẻ Hà Nam

- Fanpage: Sức Trẻ Hà Nam

- Group: Đoàn Thanh niên tỉnh Hà Nam