KH tổ chức đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm CM tháng 8 và quốc khánh 2/9