Phim và bộ Slide bài giảng 6 Bài lý luận chính trị


 Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Hà Nam Phát hành Bộ công cụ phục vụ giảng dạy, học tập 6 bài lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn đăng tải 6 tập phim và bộ Slide bài giảng 6 bài luận chính trị để các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tải về.

*6 tập phim:

Tập 1: 

http://www.youtube.com/watch?v=pzZ6Xo5x3wk&feature=youtu.be

Tập 2: 

http://www.youtube.com/watch?v=l95W6IPPiM0&feature=youtu.be

Tập 3: 

http://www.youtube.com/watch?v=xjbyf3VZ1Pk&feature=youtu.be

Tập 4: 

http://www.youtube.com/watch?v=hCaqs0eotV0&feature=youtu.be

Tập 5: http://www.youtube.com/watch?v=CaRzmspM_Vs&feature=youtu.be

Tập 6: 

http://www.youtube.com/watch?v=1bSy9dxXZdI&feature=youtu.be

*Bộ Slide: Tải tại ĐÂY

 

Mọi thắc mắc trong việc tải nội dung xin liên hệ với:

- Đ/c Trần Văn Thanh- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

- ĐT: 03513.858.825 - 0963.657288