Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và Bí thư BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trúng cử BCH Trung ương Đảng khóa XII


 

 

Web.ĐTN: Chiều ngày 26/01, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại hội trường, Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Trong số 180 ủy viên chính thức khóa XII có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn và trong số 20 đồng chí ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XII có đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.
 
 
 
Đ/c Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
 
f
Đ/c Lê Quốc Phong - Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.
 
 
Cũng theo kết quả được công bố tại Đại hội, các đồng chí Nguyên là Bí thư thứ nhất, Bí thư thường trực, Bí thư BCH Trung ương Đoàn các thời kỳ đã trúng cử BCH Trung ương Đảng khóa XII: đồng chí Hoàng Bình Quân – Nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Đào Ngọc Dung - Nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Võ Văn Thưởng – Nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Trương Thị Mai – Nguyên Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Thành Phong - Nguyên Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Lâm Thị Phương Thanh – Nguyên Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Phan Văn Mãi - Nguyên Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn và đồng chí Bùi Văn Cường - Nguyên Bí thư BCH Trung ương Đoàn.
 
 
 
>> Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII - xem tại đây
 
 
>> Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ - xem tại đây