Bộ ấn phẩm tuyên truyền trực quan 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016)

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm2016; Công văn số 6743-CV/TWĐTN-BTG V/v "Sử dụng bộ tuyên truyền trực quan", thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016), Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Hà Nam ban hành bộ tuyên truyền trực quan phục vụ cho công tác tuyên truyền ở các cấp bộ Đoàn, theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn gồm: mẫu lô-gô, 04 mẫu băng-rôn, 04 mẫu phướn, 06 mẫu pa-nô ngang, 02 mẫu pa-nô dọc

 


Bộ ấn phẩm tuyên truyền trực quan 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016)

Số tư liệu: Tài liệu
Ngày ban hành: 25/02/2016
Tệp đính kèm:  CV.doc
Tải bộ tuyên truyền trực quan tại đây