Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Tham Gia Lớp "Học Kỳ Trong Quân Đội" Tỉnh Hà Nam Nam 2016