Đề cương giới thiệu Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá do Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư Pháp và Vụ Pháp chế, Bộ Y tế