Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ của huyện Duy Tiên

(18/03/2014) UBND huyện Duy Tiên có chức năng tổ chức và chỉ đạo thi hành hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND cùng cấp. UBND cấp trên chỉ đạo hoạt động của UBND cấp dưới trực tiếp. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, UBND ra quyết định, chỉ thị và tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó.
Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND trong việc thực hiện quản lý nhà nước bao gồm:
1. Quản lý nhà nước ở địa phương trong các lĩnh vực nông, lâm, nghiệp, ngư, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ và môi trường; thể dục - thể thao, báo chí phát thanh, truyền hình và các lĩnh vực xã hội khác; quản lý nhà nước về đất đai và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, quản lý việc thực hiện tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa.
2. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan cấp trên và nghị quyết của HĐND cùng cấp trong cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế,tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân ở địa phương.
3. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng quốc phòng toàn dân, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, nhiệm vụ động viên, chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với các lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương, quản lý hộ tịch, hộ khẩu ở địa phương, quản lý việc cư trú đi lại của người nước ngoài ở địa phương.
4. Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; chống tham nhũng, chống buôn lậu, làm hàng giả và các tệ nạn xã hội khác.
5. Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động tiền lương, đào tạo đội ngũ công chức viên chức Nhà nước và cán bộ cấp xã, công tác bảo hiểm xã hội theo sự phân cấp của Chính phủ.
6. Tổ chức và chỉ đạo công tác thi hành án dân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật.
7. Tổ chức thực hiện việc thu chi ngân sách của địa phương theo quy định của pháp luật.
II. THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
     
1. Ông Nguyễn Đức Vượng 
               Chức vụ: Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND
               Sinh năm: 1965 
               Quê quán: xã Yên Nam - huyện Duy Tiên  
               Trình độ chuyên môn: ĐH Luật – ĐH Công đoàn
               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
               Điện thoại: 0351 3830 120
               Email: nguyenducvuong@hanam.gov.vn
      
    2. Ông Phạm Hồng Thanh 
               Chức vụ: TVHU - Chủ tịch UBND huyện
               Sinh năm: 1966                                    
               Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên
               Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi
                                                Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA)
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Trình độ Quản lý Nhà nước: Cử nhân
               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Chung
               Điện thoại: 0351 3830 123
               Email: phamhongthanh@hanam.gov.vn
    4. Ông Ngô Văn Liên
               Chức vụ: HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện
               Sinh năm: 1973                                    
               Quê quán: Xã An Hòa - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc
               Trình độ chuyên môn: Đại học, Ngành Quản lý đất đai
               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách
               Điện thoại:
               Email: ngovanlien@hanam.gov.vn 
    5. Ông Trương Quốc Việt
               Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
               Sinh năm: 1980                                    
               Quê quán: xã Bắc Lý - huyện Lý Nhân
               Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Ngành Quản lý công            
               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách
               Điện thoại:
               Email:
CÁC THÀNH VIÊN UBND HUYỆN 
    1. Ông Nguyễn Bá Xuân
               Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện
               Sinh năm: 1966
               Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên
               Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quân sự
               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
               Điện thoại: 0351 3830 503
               Email: nguyenbaxuan@hanam.gov.vn
    2. Ông Phạm Minh Thuấn   
               Chức vụ: HUV - Chánh Thanh tra huyện
               Sinh năm: 1956                                    
               Quê quán: xã Mộc Nam - huyện Duy Tiên  
               Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi
               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
               Điện thoại: 0351 3830 280
               Email: phamminhthuan@hanam.gov.vn 
    3. Ông Phạm Kiên Cường 
             Chức vụ: Trưởng Công an huyện
             Sinh năm: 1965
             Quê quán: xã Thanh Phong - huyện Thanh Liêm
             Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0351 3830 143
   4. Ông Phạm Huy Hoàng 
               Chức vụ: Chánh văn phòng
               Sinh năm: 1974
               Quê quán: Thị trấn Hòa Mạc - huyện Duy Tiên
               Trình độ chuyên môn: Đại học
               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
               Điện thoại: 0351 3830 122
               Email: phamhuyhoang@hanam.gov.vn
Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Footer DUYTIEN
Skip to main content