Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện tổ chức hội nghị lần thứ 10 nhiệm kỳ 2014-2019

(17/01/2018) Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhiệm kỳ 2014-2019. Tổng kết công tác mặt trận năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

 Năm 2017, Uỷ ban MTTQ từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức cho các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, hộ gia đình đăng ký thi đua các danh hiệu văn hóa. Qua đánh giá toàn huyện có 93,5% gia đình, 99,2% khu dân cư đạt văn hóa. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp mặt trận phối hợp chính quyền, ban ngành, đoàn thể vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, hướng dẫn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại 3 xã Mộc Nam, Tiên Ngoại và Duy Hải đăng ký đạt chuẩn năm 2017. Hưởng ứng tháng hành động vì người nghèo, MTTQ các cấp đã vận động các cơ quan, đơn vị, trường học, cá nhân ủng hộ xây dựng quỹ được 380 triệu đồng. Hoàn thành giải ngân kinh phí làm nhà ở cho 25 hộ nghèo làm nhà không an toàn với tổng số tiền 750 triệu đồng, MTTQ huyện hỗ trợ 4 hộ xây mới nhà ở với số tiền 60 triệu đồng từ qũy vì người nghèo của huyện. Dịp tết nguyên đán Đinh Dậu đã phối hợp tặng trên 1.600 xuất quà cho hộ nghèo từ nguồn quỹ phân bổ cấp tỉnh, gần 230 xuất quà từ nguồn qũy cấp huyện và cấp xã. Công tác tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được mặt trận tổ quốc các cấp thực hiện tốt, hệ thống tổ chức của mặt trận cơ sở tiếp tục được kiện toàn, củng cố, nội dung và phương thức hoạt động từng bước có sự đổi mới.


Năm 2018, các cấp MTTQ từ huyện đến cơ sở tiếp tục phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia phối hợp các chương trình giám sát theo qui chế. Vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuôc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tháng hành động “Ngày vì người nghèo”. Hướng dẫn và quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp lệnh và nghị định của Chính phủ. Phối hợp tham mưu với cấp ủy có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024./.

                                                                                                                            Tin: Thùy Hương
Ảnh: Quang Huy

Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Footer DUYTIEN
Skip to main content