Banner DUYTIEN

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Định hướng phát triển
Định hướng phát triển
RSS Định hướng phát triển
(10/10/2017)
Vừa qua, UBND huyện Duy Tiên đã ký Quyết định số 195/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch điều chỉnh chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đấu giá quyền sử dụng đất tại các vị trí nhỏ lẻ thuộc địa bàn xã Trác Văn, huyện Duy Tiên
(28/09/2017)
Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) huyện Duy Tiên do UBND huyện Duy Tiên phát động diễn ra đến hết 30/11/2017 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, lấy ngày đến trên dấu bưu điện để nộp tác phẩm dự thi. Chấm chọn tác phẩm từ ngày 01-15/12/2017, chọn 07-10 tác phẩm tiêu biểu, lấy ý kiến nhân dân và chấm chung khảo. Cơ cấu giải: 01 giải Nhất: 50 triệu đồng và giấy chứng nhận; 01 giải Nhì: 20 triệu đồng và giấy chứng nhận; 02 giải Ba: Mỗi giải 10 triệu đồng và giấy chứng nhận; 03 giải Khuyến khích: Mỗi giải 5 triệu đồng và giấy chứng nhận.
(12/09/2017)
(02/09/2017)
Với mục tiêu phát triển thành đô thị công nghiệp, dịch vụ, thương mại, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và là đô thị động lực phát triển kinh tế - xã hội phía Bắc của tỉnh, từ nhiệm kỳ 2010 -2015, huyện Duy Tiên đã tập trung nguồn lực xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí của đô thị theo hướng hiện đại, bền vững.
(25/08/2017)
(25/08/2017)
Ngày 24/7/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Chợ Lương tại xã Yên Bắc
(25/08/2017)
Ngày 24/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1127/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư xã Mộc Bắc
(25/08/2017)
Ngày 03/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 08/QĐ UBND Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại Hòa Mạc, huyện Duy Tiên
(25/08/2017)
Ngày 11 tháng 11 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015).
(25/08/2017)
Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Duy Tiên được ban hành ngày 19/7/2016 Tại kỳ họp thứ 2 – HĐND huyện Duy Tiên khóa XIX.
1
Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Skip to main content