Banner DUYTIEN

Liên kết website

 
Trang chủ » Hợp tác - Đầu tư » Định hướng mục tiêu
Định hướng mục tiêu
RSS Định hướng mục tiêu
(06/09/2017)
Ngày 31/8/2017, UBND huyện Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Duy Tiên
(06/09/2017)
Với mục đích xây dựng phương án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị, công nghiệp trên địa bàn huyện; Tạo cơ sở pháp lý và khoa học cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng pháp luật, đúng mục đích, có hiệu quả; ngày 31/8/2017, UBND huyện Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Duy Tiên.
(25/08/2017)
(19/06/2012)
Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân . Tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở phát triển vững chắc nông nghiệp, nâng cao chất lượng các lĩnh vực dịch vụ tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Phấn đấu đến năm 2010 trở thành huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh.
1
Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Skip to main content