Banner DUYTIEN

Liên kết website

 
Trang chủ » Lịch tiếp dân
Lịch tiếp dân
RSS Lịch tiếp dân
(28/02/2017)
Ngày 22/02/2017, UBND huyện Duy Tiên ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND kèm theo Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện.
(22/04/2016)
Lịch tiếp công dân năm 2016
(27/12/2015)
Từ ngày: 21/12/2015 đến ngày 27/12/2015
(27/12/2015)
(05/11/2011)
1
Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Skip to main content