www.hanam.gov.vn Trang chủ Đặt câu hỏi | Tìm kiếm
Quy chế sử dụng  |  Trợ giúp 
Thống kê truy cập
Online: 1316
Tổng truy cập: 0780517
Quy định sử dụng chuyên mục Hỏi - Đáp

 1. Việc thực hiện hỏi trên Chuyên mục “Hỏi - Đáp”  phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc sau:

            a) Đối với người hỏi là tổ chức: ghi rõ  họ và tên, chức vụ người đại diện hỏi, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan (số  nhà, đường, phố, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố);

             b) Đối với người hỏi là cá nhân: ghi rõ họ  và tên, số chứng minh thư nhân dân hoặc hộ  chiếu, địa chỉ nơi đang sinh sống, học tập, làm việc (số nhà, đường, phố, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

2. Việc tiếp nhận thông tin trên Chuyên mục “Hỏi - Đáp” được thực hiện 24/24h vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

3. Các cơ quan trả lời trên Chuyên mục “Hỏi - Đáp” được thực hiện bắt buộc đối với tất cả các câu hỏi hoặc ý kiến phản  ánh của tổ chức, cá nhân và các câu hỏi  được các cơ quan khác chuyển đến đúng thẩm quyền, trừ các câu hỏi vi phạm những hành vi bị cấm khi tham gia Cổng TTĐT tỉnh Hà Nam là:

            - Lợi dụng các hình thức giao dịch trên Cổng TTĐT tỉnh Hà Nam để xâm hại lợi ích Quốc gia, danh dự cá nhân, bản sắc văn hoá của dân tộc.

                        + Kích động bạo lực, tuyên truyền phản cách mạng, gây rối, chia rẽ gây mất đoàn kết giữa các dân tộc, nội bộ, mất trật tự an toàn xã hội; xâm hại an ninh mạng;

                        + Cung cấp, tiết lộ các thông tin vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; các thông tin sai sự thật, nói xấu, bôi nhọ nhằm mục đích hạ thấp danh dự, uy tín của người khác;

                        + Đưa nội dung, hình ảnh quảng cáo trái với quy định của pháp luật.

            - Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

            Tuỳ  theo mức độ cấp thiết của các ý kiến hỏi hoặc phản ánh, các cơ quan có thẩm quyền trả lời có trách nhiệm phân loại thông tin để trả lời trên Cổng TTĐT tỉnh Hà Nam hoặc trả lời theo địa chỉ thư điện tử của các tổ chức, cá nhân (nếu đăng ký).

4. Nội dung trả lời cần ngắn gọn, đúng trọng tâm câu hỏi, ghi chính xác số, ký hiệu, trích yếu, ngày, tháng, năm, tên cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng để trả lời.

5. Thời gian trả lời trên Chuyên mục “Hỏi - Đáp”  thực hiện theo quy định sau đây :

            a) 05 ngày đối với các câu hỏi thuộc thẩm quyền giải quyết;

            b) 10 ngày đối với những câu hỏi có sự phối hợp liên ngành;

            c) Trường hợp đặc biệt cần phải có thời gian nghiên cứu thì phải hẹn trả lời nhưng tối  đa không quá 15 ngày.

            Thời  điểm để xác định thời gian trả lời được tính từ 08h00. Thời gian để xác định số ngày trả lời được tính theo ngày làm việc của cơ quan nhà nước.

6. Người trả lời thông tin trên Chuyên mục “Hỏi - Đáp” phải là người đứng đầu cơ quan hoặc người được người đứng đầu ủy quyền.

7. Thời gian lưu trữ thông tin sau khi đã trả lời ít nhất là 20 ngày tính từ ngày trả lời.

8. Việc hỏi của các tổ chức, cá nhân và việc trả lời của các cơ quan trên Chuyên mục “Hỏi - Đáp” theo Quy chế này không bị điều chỉnh bởi Luật Khiếu nại, tố cáo; ý kiến trả lời của các cơ quan nhằm phổ biến, hướng dẫn các văn bản, quy định của Nhà nước, không phải là cơ sở pháp lý để giải quyết các quan hệ dân sự.

 

Skip to main content