www.hanam.gov.vn Trang chủ Đặt câu hỏi | Tìm kiếm
Quy chế sử dụng  |  Trợ giúp 
Thống kê truy cập
Online: 268
Tổng truy cập: 0800068
Sở Tài chính [ Đặt câu hỏi]
Thống kê
Hệ thống nhận được tất cả 9 câu hỏi, trong đó:
1 câu hỏi mới nhận - Chưa trả lời
0 câu đang soạn thảo trả lời
8 câu đã trả lời
Thông tin đơn vị
Danh sách Hỏi - Đáp mới nhất
SttNgày hỏiNgười hỏiCâu hỏiTrả lời
1 15/01/2018 Dương thị quyên Tiền lương 1
2 27/10/2017 Đào Quốc Khánh Quyết định thành lập Phòng TC- KH huyện B ình Lục 1
3 30/05/2017 Ngô Nhật Minh Điều kiện thành lập doanh nghiệp thẩm định giá 1
4 05/04/2017 Trương Quỳnh Anh Góp vốn 1
5 06/03/2017 Đinh Thị Thúy Quy định về cách chi trả lương 1
6 21/02/2017 Nguyễn Lộng Biển Công bố giá vật liệu xây dựng 1
7 21/02/2017 Nguyễn Lộng Biển Công bố giá vật liệu xây dựng 1
8 17/11/2016 Nguyễn Thị Hằng Bán hàng 1
Lĩnh vực hỏi:
Hỏi - Đáp trực tuyến đã thực hiện
Skip to main content