Banner HDND

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin hoạt động

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII.

(11/12/2017) Sáng ngày 05/12/2017, kỳ họp thứ năm (Kỳ họp cuối năm 2017) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Nam khóa XVIII đã khai mạc trọng thể tại Hội trường UBND tỉnh, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí thành viên UBND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố…

 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh có khối lượng công việc lớn, thông qua và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, đề  nghị  các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

 phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực đạt được trong năm 2017, đồng chí đề nghị HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị những nội dung thông qua tại kỳ họp, trong đó cần đảm bảo quán triệt đầy đủ các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết chuyên đề và các kết luận có liên quan của Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh uỷ, đảm bảo phù hợp với định hướng đầu tư phát triển của tỉnh và sự lãnh đạo của các cấp ủy.Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của HĐND tỉnh, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của HĐND tỉnh trong thời gian qua, nâng cao chất lượng kỳ họp, nhất là nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng tập trung vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, những vấn đề lớn, khó và bàn giải pháp tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong cả giai đoạn 2016-2020.

Phiên họp buổi sáng, HĐND tỉnh xem xét các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018 của HĐND tỉnh; Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh; Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết giao biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2017, phương án dự kiến giao biên chế năm 2018.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình hoạt động

năm 2018 của HĐND tỉnh

          Phiên họp buổi chiều 05/12, sau báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam trình các tờ trình của HĐND tỉnh về: hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018; kết quả phối hợp giải quyết những vấn phát sinh giữa hai kỳ họp; kế hoạch tổ chức các kỳ họp và chương trình ban hành Nghị quyết trong năm 2018 của HĐND tỉnh; chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh. UBND tỉnh trình các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hộ năm 2018; về việc ban hành Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa bổ sung năm 2017 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; về việc ban hành Nghị quyết về “Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035”; việc điều chỉnh Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 29/7/2016 về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hà Nam; phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018; phê chuẩn tổng quyết toán thu-chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2016; quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; sửa đổi, bổ sung một số nội dung của  quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND-HĐND quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam (bổ sung về lệ phí đăng ký kinh doanh); về mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức người lao động làm công tác quản lý, điều trị nghiện ma túy tại Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020 (bổ sung đối tượng là Chi Hội trưởng Hội Cựu chiến binh chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế); về quy hoạch phát triển Công nghiệp-Thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035;

Tiếp đó, HĐND tỉnh nghe báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh của Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

 

Phòng Tổng hợp

VBQPPL
Danh bạ thư điện
Hỏi đáp trực tuyến
Footer HDND
Skip to main content