Banner HDND

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin hoạt động

Ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh.

(11/12/2017) Ngày 06/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phiên họp, buổi sáng HĐND tỉnh tiến hành thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu, miễn nhiệm Ủy viên UBND, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

             Sau nội dung về công tác tổ chức cán bộ, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thảo luận tại tổ, 6 tổ đại biểu HĐND tỉnh chia thành 3 tổ thảo luận, các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo, các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh tập trung vào những vấn đề: Đánh giá số liệu các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt được năm 2017, đánh giá việc thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội. Chỉ rõ những kết quả, hạn chế và những giải pháp cụ thể, phù hợp thời gian tới. Thảo luận, đánh giá tình hình  năm 2018 trong đó tập trung một số chỉ tiêu: chỉ tiêu tổng sản phẩm trong tỉnh, chỉ tiêu phát triển công nghiệp tăng 13,9% so với ước thực hiện năm 2017. Việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2018: Tăng thêm 7 xã và 2 đơn vị cấp huyện (Đối với Thành phố Phủ Lý là hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Đối với huyện Thanh Liêm: đạt tiêu chí huyện nông thôn mới).  Về thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội,  bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội cần có những giải pháp như thế nào để đạt mục tiêu như dự kiến. Giải pháp khắc phục một số nội dung còn tồn tại, chậm tiến độ mà cử tri và nhân dân kiến nghị nhiều lần như: xử lý ô nhiễm môi trường Tây Đáy, vấn đề rác thải nông thôn, nước thải trong chăn nuôi..

Đại biểu Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn Hóa- Xã hội HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp

Phiên họp buổi chiều, sau phần phát biểu tham luận của các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND tỉnh tiến hành nội dung chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh và ý kiến, kiến nghị qua đường dây nóng. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh đã diễn ra sôi nổi và thẳng thắn thể hiện tinh thần, trách nhiệm của các vị đại biểu.  Qua phần trả lời chất vấn trên cơ sở báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn của Thủ trưởng các ngành liên quan và của lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND tỉnh tập trung quán triệt, chỉ đạo Thủ trưởng các ngành nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh có giải pháp để thực hiện những nội dung đã cam kết tại phiên chất vấn, hoàn thành đúng thời hạn quy định; tiếp tục trả lời bằng văn bản đối với các nội dung còn lại; kịp thời đề ra và triển khai thực hiện những giải pháp quyết liệt và hiệu quả, nhất là các vấn đề nổi cộm, tồn đọng./.

 

 

Phòng Tổng hợp

VBQPPL
Danh bạ thư điện
Hỏi đáp trực tuyến
Footer HDND
Skip to main content