Banner HDND

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin hoạt động

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2018

(05/01/2018) Sáng ngày 04/01 tại trụ sở HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2018. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và đại biểu các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh tháng 12/2017, nhiệm vụ trọng tâm 01 năm 2018

Ngoài các nội dung thường kỳ, phiên họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2017 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; công tác chuẩn chuẩn bị và tiến hành kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đánh giá kết quả hoạt động tháng 12/2017, phiên họp đã thảo luận nêu bật kết quả đạt được của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh. Trong đó đánh giá cao việc chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh với nhiều đổi mới tích cực nhất là công tác điều hành kỳ họp; việc giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo; nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, công tác tiếp công dân và hoạt động điều hòa, phối hợp giữa hai kỳ họp…

Đồng thời, phiên họp cũng làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh như việc chuẩn bị một số nội dung chưa bảo đảm tiến độ, thời gian, chất lượng; việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu còn chung chung, tiến độ giải quyết chậm; chất lượng tham mưu của một số cơ quan có mặt còn hạn chế;…

Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động tháng 12/2017, phiên họp đã thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018. Trong đó, tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, tập trung triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết HĐND tỉnh được thông qua tại kỳ họp thứ 5, trọng tâm là nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tăng cường  giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật trên địa bàn, trọng tâm là công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp giải quyết kịp thời, đúng quy định các việc phát sinh giữa hai kỳ họp.

Về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2017 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã được thực hiện tốt. Hiệu quả hoạt động của các cơ quan ngày càng được nâng lên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác phối hợp có sự linh hoạt, chủ động, đảm bảo khách quan; chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, đúng quy định; chất lượng văn bản được nâng lên, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp;… Tuy nhiên, công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa chặt chẽ; chế độ thông tin, báo cáo giữa các cơ quan có lúc chưa kịp thời…

Cũng tại phiên họp, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã thông báo tình hình các tầng lớp nhân dân, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm và tình hình theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh tháng 12/2017.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh cũng như hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01 và năm 2018 cần tập trung nâng cao chất lượng chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. Trong đó chú ý nâng cao chất lượng các phiên họp thường kỳ, tăng cường giải trình của các cơ quan chức năng về thực hiện kết luận sau giám sát và thực hiện lời hứa với cử tri, tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND./.

VBQPPL
Danh bạ thư điện
Hỏi đáp trực tuyến
Footer HDND
Skip to main content