Banner HDND

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Danh bạ thư điện tử

Danh bạ thư điện tử

(23/06/2016)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

1

Phạm Sỹ Lợi

Chủ tịch HĐND tỉnh

phamsyloi@hanam.gov.vn

2

Lê Thị Thanh Hà

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

3

Phạm Văn Đồng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

phamvandong@hanam.gov.vn

4

Bùi Văn Hoàng

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

buivanhoang@hanam.gov.vn

5

Đỗ Văn Quang

Phó Trưởng Ban KT –NS

dovanquang@hanam.gov.vn

6

Hoàng Chí Dũng

Phó Trưởng Ban KT –NS

hoangchidung@hanam.gov.vn

7

Trần Trọng Tấn

Phó Trưởng Ban Pháp chế

 

8

Phạm Thị Bích Ngọc

Phó Trưởng Ban Pháp chế

phamthibichngoc@hanam.gov.vn

9

Nguyễn Kim Chi

Phó Trưởng Ban VH –XH

nguyenkimchi@hanam.gov.vn

10

Đỗ Thị Dung

Phó Trưởng Ban VH-XH

 

11

Nghiêm Trung Kiêm

Trưởng phòng TT – DN

nghiemtrungkiem@hanam.gov.vn

12

Đinh Văn Tâm

Trưởng phòng HC- TC-QT

dinhvantam@hanam.gov.vn

13

Vũ Thị Hòa

Phó Trưởng Phòng HC-TC-QT

vuthihoa@hanam.gov.vn

14

Phạm Đức Nam

Phó Trưởng phòng TT- DN

phamducnam@hanam.gov.vn

15

Vũ Mai Loan

Chuyên viên Ban VH-XH

vumailoan@hanam.gov.vn

16

Lương Thị Thu Hương

Chuyên viên Ban KT-NS

luongthithuhuong@hanam.gov.vn

17

Trần Tuấn Anh

Chuyên viên Phòng HC-TC-QT

trantuananh@hanam.gov.vn

18

Nguyễn Thị Giang

Văn thư cơ quan

nguyenthigiang@hanam.gov.vn

19

Nguyễn Thị Hạnh

Nhân viên Ban KT-NS

nguyenthihanh@hanam.gov.vn

 

VBQPPL
Danh bạ thư điện
Hỏi đáp trực tuyến
Footer HDND
Skip to main content