Banner HDND

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin hoạt động » Ban Kinh tế- Ngân sách
Ban Kinh tế- Ngân sách
RSS Ban Kinh tế- Ngân sách
(27/05/2015)
Thực hiện kế hoạch của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí vệ sinh và phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 21/5/2015, Tiếp tục chương trình giám sát, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Bình Lục. Đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính, Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; Tham gia buổi làm việc còn có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện Sở: Tài chính, Giao thông – vận tải, tài nguyên và môi trường; Thường trực HĐND huyện Bình Lục; đại diện công ty Ba An.
(23/06/2014)
Thực hiện kế hoạch của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về khảo sát tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí thu gom, vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn huyện, thành phố năm 2013 và kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm 2014. Sáng ngày 20/6/2014, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Thanh Liêm. Đồng chí Đỗ Văn Quang, Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; Tham gia buổi làm việc còn có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện Sở Tài chính; Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm.
(12/04/2012)
Đ/c Trịnh Văn Thực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Giao thông – Vận tải
1
VBQPPL
Danh bạ thư điện
Hỏi đáp trực tuyến
Footer HDND
Skip to main content