Banner HDND

Liên kết website

 
Họ và tênChức vụĐịa chỉ thư điện tử
Phạm Sỹ Lợi Chủ tịch HĐND tỉnh phamsyloi@hanam.gov.vn
Lê Thi Thanh Hà Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Phạm Văn Đồng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phamvandong@hanam.gov.vn
Bùi Văn Hoàng Chánh Văn phòng HĐND tỉnh buivanhoang@hanam.gov.vn
Hòm Thư Chung vphdndhanam@hanam.gov.vn
Nghiêm Trung Kiêm Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện nghiemtrungkiem@hanam.gov.vn
Đinh Văn Tâm Trưởng phòng HC -TC- QT dinhvantam@hanam.gov.vn
Hoàng Chí Dũng Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh hoangchidung@hanam.gov.vn
Nguyễn Kim Chi Phó Trưởng phòng Công tác HĐND nguyenkimchi@hanam.gov.vn
Phạm Thị Bích Ngọc Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND phamthibichngoc@hanam.gov.vn
Đỗ Văn Quang Phó Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh dovanquang@hanam.gov.vn
Vũ Thị Hoà Phó Trưởng Phòng HC- TC-QT vuthihoa@hanam.gov.vn
Phạm Đức Nam Phó Trưởng Phòng TT- DN phamducnam@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Giang Văn thư cơ quan nguyenthigiang@hanam.gov.vn
Trần Tuấn Anh Chuyên viên Phòng HC-TC-QT trantuananh@hanam.gov.vn
Lê Đức Minh Phó Trưởng phòng công tác ĐBQH Leducminh.qh@hanam.gov.vn
Lê Minh Đức Trưởng phòng công tác Quốc hội leminhduc@hanam.gov.vn
Lương Thị Thu Hương Chuyên viên phòng Công tác HĐND tỉnh
Vũ Mai Loan Chuyên viên Phòng TT-DN vumailoan@hanam.gov.vn
Trần Hữu Quân Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Lê Hồng Quân Phó Trưởng Ban VH -XH
VBQPPL
Danh bạ thư điện
Hỏi đáp trực tuyến
Footer HDND
Skip to main content