Banner LYNHAN

Liên kết website

 
Trang chủ » Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư

(17/05/2012) Tháng 8 năm 2003 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định Quy đinh về chính sách ưu đãi, khuyến khích, đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam bao gồm:
I. Điều kiện đầu tư vào các Khu công nghiệp
1. Điều kiện về ngành nghê, lĩnh vực đầu tư:
- Đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ, dệt, may, da giày, cơ khí thu hút nhiều lao động.
- Đầu tư phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp (đá, mem, gốm, sứ…)
- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp để cho thuê.
2. Các điều kiện về công nghiệp và vệ sinh môi trường
- Công nghệ, thiết bị đầu tư trong Khu công nghiệp phải bảo đảm tính tiên tiến. Khuyến khích công nghệ kỹ thuật cao, sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao, không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
- Không tiếp nhận dự án đầu tư vào các Khu công nghiệp của tỉnh như: Điện nguyên tử, sản xuất các chấp phóng xạ, vật liệu nổ, hoá chất độc hại.
II. Ưu đãi về chuẩn bị mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
1. Chuẩn bị mặt bằng:
- UBND tỉnh chịu trách nhiệm việc thu hồi đấtm giái phóng mặt bằng và hỗ trợ 30 % tổng kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng cho các nhà đầu tư vaof Khu công nghiệp.
2. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật
- UBND tỉnh đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật chủ yếu gồm: Hè, đường giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh ngoài hàng rào Doanh nghiệp và đáp ứng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào Khu công nghiệp.
- Các nhà đầu tư tự xây dựng các công trình hạ tầng bên trong hàng rào Doanh nghiệp theo chứng chỉ quy hoạch xây dựng và yêu cầu sản xuất kinh doanh theo đúng dự án đã đăng ký.
III. Ưu đãi về sử dụng đất.
1. Giáo thuê đất: Nhà đầu tư được hướng dẫn để chọn một trong các khu công nghiệp của tỉnh để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh và được hưởng mức giá thuê đất (Quy đổi về đồng đôla Mỹ) là: 0,12USD/m2/năm.
2. Miễn, giảm tiền thuê đất:
Các dự án đầu tư nước ngoài và các dự án đầu tư nằm trong danh mục A Nghị định 51/CP; dự án có sử dụng từ 50 lao động địa phương trở lê theo luật khuyến khích đầu tư trong nước: Được miễn 10 năm và được giảm 50% tiền thuê đất trong 10 năm tiếp theo.
Ngoài quy định trên:
+ Các dự án sản xuất, chế biến nông, lâ, thủy sản, đầu tư thí nghiệm nghiên cứu khoa học thì mức giá thuê đất được giảm 50%.
+ Nhà đầu tư hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Hà Nam, nếu thu hút thêm được nhà đầu tư mới về đầu tư có hiệu quả vào các ku công nghiệp, sẽ được giảm 50% tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án.
3. Nhà đầu tư được giao đất trong các kết cấu hạ tầng quá 6 tháng không triển khai dự án đầu tư thì bị thu hồi đất. Nhà đầu tư được thuê đất trực tiếp với tỉnh, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời hạn thuê đất tối đa để thực hiện dự án đầu tư là 50 năm.
IV. Ưu đãi hạ tầng kỹ thuật
Các dự án đầu tư trước 31/12/2004 mức thu hạ tầng kỹ thuật (Có cả phí hạ tầng) đối với các Doanh nghiệp vào KCN là 44.000 đồng/m2/năm).
V. Các chính sách ưu đãi khác:
1. Ưu đãi về vốn: Các nhà đầu tư vào khu công nghiệp được vay vốn tính dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh vay theo các quy định của Nhà nước.
2. Chính sách về lao động, đào tạo lao động
- Các dự án đầu tư vào khu công nghiệp có sử dụng từ 50 lao động trong tỉnh trở lên được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề: 300.000 đồng/người ( Ba trăm ngàn đồng/người), từ nguồn ngân sách của tỉnh đối với công nhân chưa có tay nghề; Được ưu tiên tiếp nhận số lao động đã qua đào tạo tại các trường chuyên nghiệp, dạy nghề.
- Nhà đầu tư vào Khu công nghiệp có nghĩa vụ nhận lao động trong các hộ gia đình có đất chuyển giao cho tỉnh lập Khu công nghiệp, với điều kiện số lao động này đáp ứng đủ tiêu chuẩn tuyển dụng của Doanh nghiệp và được hưởng ưu đãi trên.
3. Các thông tinh cần thiết (Không thuộc danh mục bí mật Nhà nước), các quy định về ưu đãi, khuyến khích và các vấn đề có liên qua khi nghiên cứu cơ hội đầu tư, xúc tiến thương mại, chuẩn bị hồ sơ, dự án đầu tư được Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cung cấp miễn phí.
VI. Về bảo đảm đầu tư
UBND tỉnh bảo đảm an ninh, trật tư, an toàn xã hội trong các Khu công nghiệp, bồi thường quyền lời cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật khi có thay đổi làm thiệt hại đến lợi ích của nhà đầu tư.
Quyết định số 863/2003/QĐ-UB
Lịch công tác
Quản lý văn bản
VBQPPL
Dịch vụ hành chính công
Lịch Tiếp Dân
Hỏi-Đáp
Đài KTTV
Danh bạ thư điện tử
Footer LYNHAN
Skip to main content