Banner LYNHAN

Liên kết website

 
Trang chủ » Thủ tục hành chính

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

(29/07/2016)

 Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Tổng diện tích các phòng máy:

a) Khu vực thành phố Phủ Lý: Tối thiểu 50m2;

b) Khu vực thị trấn: Tối thiểu 40m2;

c) Các khu vực còn lại: Tối thiểu 30m2.

2. Các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT.

Lịch công tác
Quản lý văn bản
VBQPPL
Dịch vụ hành chính công
Lịch Tiếp Dân
Hỏi-Đáp
Đài KTTV
Danh bạ thư điện tử
Footer LYNHAN
Skip to main content