Banner LYNHAN

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức, sự kiện

Thôn Đồng Lâu - xã Đạo Lý thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(15/01/2018) Triển khai thực hiện Đề án 04 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai và phát động đến các khu dân cư, hộ gia đình đăng ký thực hiện. Thôn Đồng Lâu – xã Đạo Lý là một điển hình của huyện trong việc thực hiện Cuộc vận động này.

           Nhìn lại kết quả sau một năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho thấy, cộng đồng dân cư thôn Đồng Lâu đã luôn cố gắng, nỗ lực, đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả 5 nội dung Cuộc vận động, do đó đã đạt được những kết quả rất phấn khởi trên các lĩnh vực: kinh tế phát triển, tình hình an ninh, chính trị ngày càng ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

          Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy đức tính cần cù, luôn tìm tòi sáng tạo, đổi mới tư duy sản xuất nông nghiệp, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đoàn kết chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân thôn Đồng Lâu ngày càng được ổn định và từng bước phát triển. Trong thôn không còn hộ đói, số hộ nghèo theo tiêu chí mới chỉ còn 12 hộ (trong đó có 11 hộ đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội). Kinh tế phát triển, nhân dân đầu tư xây dựng cơ bản như nhà kiên cố, nhà cao tầng, các công trình hiện đại, mua sắm đồ dùng sinh hoạt đắt tiền... phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân ngày tốt hơn.
          Trải qua nhiều năm không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, năm 2016 xã Đạo Lý đã vinh dự được UBND tỉnh ra Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2017, xác định thực hiện việc giữ và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu huyện giao là nhiệm vụ trọng tâm. Ban công tác mặt trận thôn Đồng Lâu đã cụ thể hóa nội dung tuyên truyền, vận động sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và mô hình điểm “Khu dân cư văn hóa thân thiện với môi trường”; góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã hoàn thành 16/19 tiêu chí, 46/49 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
          Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, Ban Công tác mặt trận luôn tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn nếp sống văn hóa lành mạnh, mỗi nhà, mỗi người nêu cao tính tự giác chấp hành và thực hiện nếp sống văn hóa, thực hiện và chấp hành nghiêm các Quy chế, Quy định và hương ước của địa phương như: Không dùng thuốc lá trong đám cưới, đám tang, không mở loa đài quá 22 giờ, việc chôn cất người quá cố, xây dựng mồ mả phải đúng theo quy định của thôn, của xã vv...  Kết quả năm 2017, cán bộ và nhân dân trong thôn đã thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn hoá đặc biệt là việc chôn cất, xây dựng mồ mả cho người thân đúng theo hướng dẫn của quản trang và cán bộ thôn. Phát huy hiệu quả Nhà văn hoá thôn trong sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh, hoạt động của các đoàn thể đi vào nề nếp. Ban công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên tham mưu, phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giỗ trận của địa phương. Các hoạt động trên góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động, các hộ gia đình đã tích cực, tự nguyện, tự giác đăng ký thực hiện các nội dung gia đình văn hoá. Năm 2017, toàn thôn đã có 240/252 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động, qua bình xét đã có 220 hộ = 91,7% đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hoá cấp tỉnh.
          Thực hiện mô hình điểm “Khu dân cư văn hóa thân thiện với môi trường”, Ban công tác Mặt trận đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn cảnh quan môi trường, phối hợp với các tổ chức đoàn thể của thôn thực hiện có hiệu quả các phong trào và cuộc vận động “5 không 3 sạch”, “Toàn dân tham gia giữ gìn cảnh quan môi trường”. Trong năm qua chi hội Phụ nữ, chi hội Nông dân thôn đã làm tốt công tác phối hợp thu gom rác thải, vệ sinh môi trường phát quang đường làng, ngõ xóm vào ngày 15 và 30 hàng tháng. Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban công tác Mặt trận đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tự phân loại, xử lý chôn lấp rác thải tại gia đình, tích cực tham gia bảo đảm vệ sinh chung và đóng góp 2.000đ/khẩu/tháng để vận chuyển rác về bãi tập kết của xã để chôn lấp. Ban công tác mặt trận và các tổ chức thành viên hỗ trợ 1.000.000đ mua 100 cái làn nhựa tặng cho hội viên để đi chợ hạn chế sử dụng túi ni lon. Ngoài ra Ban công tác Mặt trận đã làm tốt công tác vận động, hướng dẫn các hộ gia đình chăn nuôi phải thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh môi trường có hầm bi ô ga xử lý nước thải trước khi sả thải ra môi trường.
          Công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân cũng luôn được chú trọng. Ban công tác Mặt trận thôn đã thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân trong thôn tham gia mua bảo hiểm y tế. Vì vậy, bà con nhân dân trong thôn ngày càng hiểu được ý nghĩa và lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế trong công tác khám chữa bệnh, từ đó số người tham gia Bảo hiểm y tế ngày càng cao. Tính từ tháng 01 năm 2017 đến nay Ban công tác mặt trận và các tổ chức thành viên vận động nhân dân mua mới được 90 thẻ bảo hiểm nâng tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt 92%.
          Truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau cũng luôn được người dân thôn Đồng Lâu giữu gìn và phát huy hiệu quả. Thực hiện Kế hoạch của các cấp, Ban công tác Mặt trận thôn đã triển khai vận động các hộ gia đình trong thôn tích cực ủng hộ xây dựng các quỹ như “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” “Quỹ bảo trợ trẻ em” “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ khuyến học, khuyến tài”… Trong năm 2017, Ban công tác mặt trận đã vận động nhân dân trong thôn ủng hộ quỹ “đền ơn đáp nghĩa” được 1.760.000đ, đạt 117% KH;  ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em (quỹ vì trẻ thơ) 7.374.000đ, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” 2.880.000đ đạt 144%, ủng hộ “Quỹ khuyến học khuyến tài” 6.871.000đ, trao thưởng cho 63 cháu học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017; vận động ủng hộ xây dựng công trình của chữ thập đỏ và đồng bào lũ lụt được trên 1.000.000đ. Bên cạnh đó các hoạt động từ thiện nhân đạo ở ngay địa phương trong thôn, trong xóm, được nhân dân hưởng ứng thực hiện có hiệu quả qua đó đã gắn kết tình làng, nghĩa xóm ngày càng bền chặt hơn.
          Có được những kết quả trên là do Ban công tác mặt trận thôn đã phối hợp tốt với các thành viên thực hiện hiệu quả công tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định trong đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các cuộc họp định kỳ ở khu dân cư, các buổi sinh hoạt của các tổ chức hội, đoàn thể ở địa phương.
Để thực hiện ngày càng tốt hơn 5 nội dung của Cuộc vận động đòi hỏi nhân dân thôn Đồng Lâu trong thời gian tới phải tăng cường hơn nữa tinh thần nỗ lực, đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái. Đồng thời phát huy dân chủ, huy động nội lực, xây dựng cộng đồng dân cư ngày một phát triển; giảm nghèo bền vững, tăng hộ khá, hộ giàu chính đáng; đường làng, ngõ xóm phong quang sạch đẹp; không phát sinh các tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, ai cũng có việc làm, ai cũng tham gia học tập, thôn xóm yên bình, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.
 
Bản tin NTM
Lịch công tác
Quản lý văn bản
VBQPPL
Dịch vụ hành chính công
Lịch Tiếp Dân
Hỏi-Đáp
Đài KTTV
Danh bạ thư điện tử
Footer LYNHAN
Skip to main content