Banner LYNHAN

Liên kết website

 
Họ và tênChức vụĐịa chỉ thư điện tử
Hòm Thư Chung Văn phòng HĐND-UBND huyện ubndln@hanam.gov.vn
Đỗ Nguyên Bình Trưởng phòng GD&ĐT donguyenbinh@hanam.gov.vn
Phạm Văn Lực Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên phamvanluc@hanam.gov.vn
Lê Thị Thuý Quỳnh Cán bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện lethithuyquynh@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Quế Anh Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Lý Nhân nguyenthiqueanh@hanam.gov.vn
Trần Thị Thuý Huyền Chuyên viên VP HĐND-UBND huyện tranthithuyhuyen@hanam.gov.vn
Phạm Thị Lợi Phó chánh VP HĐND-UBND huyện phamthiloi@hanam.gov.vn
Đặng Xuân Toàn Phó trưởng phòng LĐTB&XH dangxuantoan@hanam.gov.vn
Trần Thị Thuý Hằng Chuyên viên Phòng LĐTB&XH tranthithuyhang@hanam.gov.vn
Trần Hữu Khánh Cán bộ Phòng LĐTB&XH tranhuukhanh@hanam.gov.vn
Trần Thị Thanh Thương Chuyên viên Phòng LĐTB&XH tranthithanhthuong@hanam.gov.vn
Nguyễn Thành Long Chuyên viên Phòng LĐTB&XH nguyenthanhlong.ln@hanam.gov.vn
Nguyễn Hải Hà Chánh thanh tra huyện nguyenhaiha@hanam.gov.vn
Lê Văn Vân Phó Trưởng phòng Nội vụ levanvan@hanam.gov.vn
Nguyễn Xuân Hân Chuyên viên phòng Tư pháp nguyenxuanhan@hanam.gov.vn
Vũ Bá Khải Trưởng phòng Tư pháp vubakhai@hanam.gov.vn
Trần Đăng Hải Phó trưởng phòng Tư pháp trandanghai@hanam.gov.vn
Trương Thị Thoa Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện truongthithoa@hanam.gov.vn
Trương Văn Trường Phó Chánh thanh tra huyện truongvantruong@hanam.gov.vn
Nguỵ Thị Tuyết Lan Chủ tịch UBND huyện nguythituyetlan@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Quyên Phó trưởng phòng Nông nghiệp nguyenthiquyen.ln@hanam.gov.vn
Lê Đức Nhượng Trưởng Ban quản lý Dự án leducnhuong@hanam.gov.vn
Nguyễn Chí Trung Chuyên viên Phòng NN&PTNT nguyenchitrung@hanam.gov.vn
Trần Thị Tùng Phó ban Kinh tế- HĐND huyện tranthitung@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Minh Phó trưởng phòng Nông nghiệp nguyenthiminh.ln@hanam.gov.vn
Nguyễn Thế Năng Trưởng ban GPMB nguyenthenang@hanam.gov.vn
Ngô Thanh Hải Phó trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch ngothanhhai@hanam.gov.vn
Nguyễn Hùng Cường Phó trưởng Ban GPMB nguyenhungcuong@hanam.gov.vn
Nguyễn Chí Nghiêm Trưởng phòng LĐTB&XH nguyenchinghiem@hanam.gov.vn
Nguyễn Trọng Long Trưởng phòng VH -TT nguyentronglong@hanam.gov.vn
Bùi Quốc Toản Phó trưởng phòng VH-TT buiquoctoan@hanam.gov.vn
Nguyễn Thanh Sơn Chuyên viên Phòng VH-TT nguyenthanhson@hanam.gov.vn
Trần Văn Tú Phó trưởng phòng VH-TT tranvantu@hanam.gov.vn
Hoàng Thị Phương Anh Chuyên viên Phòng VH-TT hoangthiphuonganh@hanam.gov.vn
Đoàn Văn Thịnh Chuyên viên Phòng VH-TT doanvanthinh@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Tuyên Chuyên viên Phòng VH-TT nguyenvantuyen@hanam.gov.vn
Ngô Xuân An Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ ngoxuanan@hanam.gov.vn
Trần Thị Minh Lý Chuyên viên Phòng VH-TT tranthiminhly@hanam.gov.vn
Nguyễn Tiến Tùng Chuyên viên Phòng VH-TT nguyentientung@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Kiệm Phó Trưởng phòng TN&MT nguyenvankiem@hanam.gov.vn
Nguyễn Thiếu Sơn Trưởng phòng TN&MT nguyenthieuson@hanam.gov.vn
Nguyễn Kim Cường Chuyên viên TN&MT nguyenkimcuong.ln@hanam.gov.vn
Chu Thị Duyên Chuyên viên TN&MT chuthiduyen@hanam.gov.vn
Dương Văn Thứ Chuyên viên TN&MT duongvanthu@hanam.gov.vn
Trần Huy Thanh Trưởng phòng Công thương tranhuythanh@hanam.gov.vn
Nguyễn Trung Kiên Chuyên viên phòng Công thương nguyentrungkien.ln@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Hải Phó Trưởng phòng Công thương nguyenvanhai.ln@hanam.gov.vn
Nguyễn Ngọc Khánh Phó ban QLDA nguyenngockhanh@hanam.gov.vn
Đặng Thanh Hiền Phó Trưởng phòng Công thương dangthanhhien@hanam.gov.vn
Lương Văn Tuyên Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện luongvantuyen@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Phó Trưởng phòng Giáo dục&ĐT nguyenthithu.ln@hanam.gov.vn
Phạm Đức Toanh Chuyên viên Phòng Giáo dục-Đào tạo phamductoanh@hanam.gov.vn
Nguyễn Trọng Dương Phó Trưởng phòng Giáo dục&ĐT nguyentrongduong@hanam.gov.vn
Cao Thị Ngà Chuyên viên Phòng Giáo dục-Đào tạo caothinga@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên viên Phòng Giáo dục-Đào tạo nguyenthithuhien.ln@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Tân Chuyên viên Phòng Giáo dục-Đào tạo nguyenvantan@hanam.gov.vn
Trần Quang Huy Chuyên viên Phòng Giáo dục-Đào tạo tranquanghuy@hanam.gov.vn
Lê Quốc Định Chủ tịch Công đoàn Ngành giáo dục lequocdinh@hanam.gov.vn
Lương Mạnh Đoàn Trưởng phòng Y tế luongmanhdoan@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Chuyên viên Phòng Y tế nguyenthinguyetanh@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch Liên đoàn lao động nguyenvanhung.ln@hanam.gov.vn
Cao Đình Đoàn Trưởng phòng NN&PTNT caodinhdoan.ln@hanam.gov.vn
Trần Thị Thu Hằng Trưởng phòng Nội vụ tranthithuhang@hanam.gov.vn
Đào Trọng Vương Phó Trưởng phòng Nội vụ daotrongvuong.ln@hanam.gov.vn
Lại Văn Bình Chuyên viên Phòng Nội vụ laivanbinh.ln@hanam.gov.vn
Trần Đắc Chương Phó ban pháp chế- HĐND huyện trandacchuong.ln@hanam.gov.vn
Nguyễn Thanh Hải Phó Chánh thanh tra huyện nguyenthanhhai.ln@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Bắc Chuyên viên Ban GPMB nguyenvanbac.ln@hanam.gov.vn
Phạm Hồng Tú Cán bộ phòng Công thương phamhongtu.ln@hanam.gov.vn
Trần Văn Hạnh Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện tranvanhanh@hanam.gov.vn
Tạ Thị Huyền Phó chủ tịch HĐND huyện tathihuyen@hanam.gov.vn
Nguyễn Đức Nhương Trưởng phòng TC-KH nguyenducnhuong@hanam.gov.vn
Nguyễn Thế Quỳnh Phó chánh VP HĐND-UBND huyện, Giám đốc Trung tâm hành chính công nguyenthequynh.ln@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Dung Cán bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện nguyenthikimdung.ln@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Diệu Thúy Cán bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện nguyenthidieuthuy@hanam.gov.vn
Đỗ Ngọc Sơn Phó chánh VP HĐND-UBND huyện, Trưởng ban tiếp dân huyện dongocson@hanam.gov.vn
Cao Việt Hải Cán bộ Phòng Nội vụ caoviethai@hanam.gov.vn
Cao Thị Thu Giang Trưởng Đài truyền thanh huyện caothithugiang@hanam.gov.vn
Dương Văn Hiểu Phó Đài truyền thanh huyện duongvanhieu@hanam.gov.vn
Từ Văn Vương Cán bộ Đài truyền thanh huyện tuvanvuong@hanam.gov.vn
Phạm Xuân Hương Cán bộ Đài truyền thanh huyện phamxuanhuong@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hà Cán bộ Đài truyền thanh huyện nguyenthithuha@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Quỳnh Cán bộ Đài truyền thanh huyện nguyenthiquynh@hanam.gov.vn
Nguyễn Ngọc Vân Sơn Cán bộ Đài truyền thanh huyện nguyenngocvanson@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Huyên Cán bộ Đài truyền thanh huyện nguyenvanhuyen@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Thoan Cán bộ Đài truyền thanh huyện nguyenvanthoan@hanam.gov.vn
Trần Tiến Đang Cán bộ Phòng Giáo dục-Đào tạo trantiendang@hanam.gov.vn
Bùi Anh Tú Cán bộ Phòng Giáo dục-Đào tạo buianhtu@hanam.gov.vn
Nguyễn Trường Sơn Cán bộ Phòng Giáo dục-Đào tạo nguyentruongson@hanam.gov.vn
Trịnh Thế Mạnh Phó Chủ tịch UBND huyện trinhthemanh@hanam.gov.vn
Nguyễn Thành Thăng Phó Chủ tịch UBND huyện nguyenthanhthang@hanam.gov.vn
Nguyễn Đình Hân Phó chủ tịch HĐND huyện nguyendinhhan.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND xã Bắc Lý ubndbacly.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND xã Chân Lý ubndchanly.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Chính Lý ubndchinhly.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Công Lý ubndcongly.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Đạo Lý ubnddaoly.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Đồng Lý ubnddongly.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Đức Lý ubndducly.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Hòa Hậu ubndhoahau@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Hợp Lý ubndhoply.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Nguyên Lý ubndnguyenly.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Nhân Bình ubndnhanbinh.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Nhân Chính ubndnhanchinh.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Nhân Đạo ubndnhandao.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Nhân Hưng ubndnhanhung.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Nhân Khang ubndnhankhang.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Nhân Mỹ ubndnhanmy.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Nhân Nghĩa ubndnhannghia.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Nhân Thịnh ubndnhanthinh.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Phú Phúc ubndphuphuc.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Tiến Thắng ubndtienthang.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Văn Lý ubndvanly.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND thị trấn Vĩnh Trụ ubndvinhtru.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng UBND Xuân Khê ubndxuankhe.ln@hanam.gov.vn
Trần Ngọc Lưu Chủ tịch UBND xã Bắc Lý tranngocluu.ln@hanam.gov.vn
Trần Quang Vinh Chủ tịch UBND xã Chân Lý tranquangvinh.ln@hanam.gov.vn
Phạm Văn Lộc Chủ tịch UBND xã Chính Lý phamvanloc.ln@hanam.gov.vn
Đỗ Văn Lượng Chủ tịch UBND xã Công Lý dovanluong.ln@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Điền Chủ tịch UBND xã Đạo Lý nguyenvandien.ln@hanam.gov.vn
Nguyễn Đức Thắng Chủ tịch UBND xã Đồng Lý nguyenducthang.ln@hanam.gov.vn
Nguyễn Quang Phi Chủ tịch UBND Đức Lý nguyenquangphi.ln@hanam.gov.vn
Trần Hữu Thao Chủ tịch UBND xã Hòa Hậu tranhuuthao.ln@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Thân Chủ tịch UBND xã Hợp Lý nguyenvanthan.ln@hanam.gov.vn
Đặng Xuân Đạo Chủ tịc UBND xã Nguyên Lý dangxuandao.ln@hanam.gov.vn
Lê Văn Đoàn Chủ tịch UBND xã Nhân Bình levandoan.ln@hanam.gov.vn
Ngô Minh Toan Chủ tịch UBND xã Nhân Chính ngominhtoan.ln@hanam.gov.vn
Đào Duy Hiển Cán bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện daoduyhien@hanam.gov.vn
Trần Thị Đăng Ninh Cán bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện tranthidangninh@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Toán Chuyên viên phòng LĐTB&XH nguyenthitoan@hanam.gov.vn
Phạm Thị Thơm Cán bộ phòng Tư pháp phamthithom@hanam.gov.vn
Đỗ Đức Họa Chuyên viên phòng NN&PTNT doduchoa.ln@hanam.gov.vn
Đặng Thành Nam Chuyên viên phòng NN&PTNT dangthanhnam@hanam.gov.vn
Đỗ Văn Lâm Cán bộ phòng NN&PTNT dovanlam@hanam.gov.vn
Nguyễn Minh Tuấn Cán bộ phòng NN&PTNT nguyenminhtuan@hanam.gov.vn
Trương Tuyết Nhung Cán bộ phòng NN&PTNT truongtuyetnhung@hanam.gov.vn
Trần Thị Ngoan Cán bộ phòng NN&PTNT tranthingoan@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Bích Phượng Phó trưởng Ban GPMB nguyenthibichphuong@hanam.gov.vn
Thiều Quang Thành Chuyên viên Ban GPMB thieuquangthanh.ln@hanam.gov.vn
Ngô Quốc Đạt Cán bộ Ban GPMB ngoquocdat@hanam.gov.vn
Trần Thống Nhất Cán bộ Ban GPMB tranthongnhat@hanam.gov.vn
Đào Thị Thu Thủy Cán bộ Ban GPMB daothithuthuy@hanam.gov.vn
Trương Thị Hồng Thắm Phòng Văn hóa- Thông tin
Trần Xuân Thanh Cán bộ phòng Văn hóa-Thông tin tranxuanthanh@hanam.gov.vn
Phòng Thị Hồng Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện phungthihong@hanam.gov.vn
Trần Đức Hải Cán bộ Thanh tra huyện tranduchai@hanam.gov.vn
Đặng Thị Hải Yến Cán bộ Thanh tra huyện dangthihaiyen@hanam.gov.vn
Trần Thanh Giang Cán bộ Thanh tra huyện
Văn phòng Kho bạc Nhà nước huyện Lý Nhân kb.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhnn.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng Tòa án nhân dân huyện ta.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng Chi cục thuế huyện cct.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân vks.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng Thi hành án huyện tha.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng Điện lực Lý Nhân dl.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng Xí nghiệp thủy nông xntn.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng Viễn thông huyện vt.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng Bưu điện huyện bd.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng Hạt quản lý đê hqld.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng Trạm bơm như trác tbnt.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng Văn phòng Đăng ký đất đai vpdkdd.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng Phòng công chứng số 3 vpccs3.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng Bảo hiểm xã hội huyện bhxh.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng Hội Cựu chiến binh hccb.ln@hanam.gov.vn
Văn phòng Bệnh viện đa khoa Nam Lý bvdknl.ln@hanam.gov.vn
Lịch công tác
Quản lý văn bản
VBQPPL
Dịch vụ hành chính công
Lịch Tiếp Dân
Hỏi-Đáp
Đài KTTV
Danh bạ thư điện tử
Footer LYNHAN
Skip to main content