Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức sự kiện

Phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghiệp – Thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

(05/01/2018) Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp – Thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch phấn đấu đến năm 2025 công nghiệp, thương mại luôn là ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thương mại dịch vụ có trình độ và chất lượng cao. Cơ cấu kinh tế của tỉnh vẫn là công nghiệp- dịch vụ và nông nghiệp; tiến tới công nghiệp và dịch vụ - thương mại có tỷ trọng tương đương nhau sau năm 2030. Tăng cường năng lực, chủ động nắm bắt, tận dụng tối đa các lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thư tư (công nghiệp 4.0) để thúc đẩy phát triển công nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.

Về các mục tiêu cụ thể, Quy hoạch xác định, tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2020 là 53,7%, đến năm 2025 là 53% và đến năm 2035 là 47%. Tốc độ tăng trưởng GTSXCN bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 15,14%; giai đoạn 2020-2025 đạt 16,1%; giai đoạn 2025-2035 đạt 13,37%; Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành thương mại (giá SS năm 2010) trong GRDP tỉnh Hà Nam bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng trên 10%/năm; giai đoạn 2021-2025 tăng trên 13%/năm; giai đoạn 2026-2035 tăng 13,15%/năm; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (giá thực tế) giai đoạn 2016-2020 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 15,5%/năm, giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 17%/năm và giai đoạn 2026-2035 đạt khoảng 18%/năm; Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đạt 20%/năm (đến năm 2020 đạt khoảng 2,5 tỷ USD), giai doạn 2021-2025 đạt khoảng 15%/năm (đến năm 2025 đạt khoảng 5,0 tỷ USD)/năm và giai đoạn 2026-2035 đạt khoảng 12-13%/năm.

Quy hoạch cũng chỉ rõ, định hướng phát triển cụ thể đối với ngành công nghiệp tập trung vào các ngành: công nghiệp chế biến nông sản – thực phẩm, đồ uống; công nghiệp sản xuất thiết bị điện, Điện tử và CNTT; Công nghiệp Cơ khí chế tạo, lắp ráp; Công nghiệp khai thác và sản xuất VLXD; CN hóa chất và sản xuất các sản phẩm từ hóa chất, hóa dược; CN Dệt may – Da giầy; Xây dựng và phát triển làng nghề.

Đối với ngành thương mại, trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế, trong đó cần chú trọng phát triển các doanh nghiệp thương mại tư nhân cả về quy mô và phạm vi kinh doanh để trở thành lực lượng chính cùng với thành phần thương mại Nhà nước phát triển không gian thương mại chung của tỉnh hướng ra thị trường ngoài tỉnh.

Nội dung Quyết định

VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Nhận diện hàng Việt Nam
Tự hào hàng Việt Nam
Hàng Việt Nam
Skip to main content