Banner SCT

Liên kết website

 

Lãnh đạo Sở

(02/03/2016)

 1. Ông Nguyễn Văn Hán - Giám đốc Sở

 

 - Sinh ngày: 24/10/1958
- Quê quán: Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Trình độ chính trị: Cử nhân
- Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga
- Địa chỉ NR: Phường Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý
- ĐT CQ: 0351.854.485;  DĐ: 0912.361.033
- Email: 
nguyenvanhan@hanam.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung và trực tiếp các phòng: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng KH TC TH

 

2. Ông Trần Văn Sơn - Phó Giám đốc sở 

 

- Sinh năm:1977
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh Văn.
- Địa chỉ NR: Số 01, ngõ 176, Đ.Đinh Tiên Hoàng, TP Phủ Lý
- ĐT CQ: 03513.854.485; DĐ: 0912.157.225.
- Email: tranvanson@hanam.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phòng QL Công nghiệp, Phòng KTAT&MT, Phòng QL Năng lượng, Trung tâm Tư vấn Phát triển CN & TKNL.


3. Ông Đinh Văn Dương - Phó Giám đốc, kiêm Chi cục trưởng Chi cục QLTT

 

- Sinh năm:1962
- Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại thương
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh Văn.
- Địa chỉ NR: Số 42, ngõ 160, Trường Chinh, TP Phủ Lý
- ĐT CQ: 03513.851.141; DĐ: 0904.221.633.
- Email: dinhvanduong@hanam.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Chi cục Quản lý thị trường

 4. Ông Đặng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở

- Sinh năm:1976
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh Văn.
- ĐT CQ: 03513.851.141
- Email: danganhtuan@hanam.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phòng QL Thương mại, Phòng QL XNK, TT Khuyến công & XTTM

SCT
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Nhận diện hàng Việt Nam
Tự hào hàng Việt Nam
Hàng Việt Nam
Skip to main content