Banner SCT

Liên kết website

 

Cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Hà Nam

(12/07/2013)

1. CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

 

 
2. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ

a, CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNGb, TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

c, TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

SCT
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Nhận diện hàng Việt Nam
Tự hào hàng Việt Nam
Hàng Việt Nam
Skip to main content