Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Danh bạ thư điện tử Sở Công Thương

Danh bạ thư điện tử Sở Công Thương

(14/03/2016)

DANH BẠ

Thư điện tử Sở Công Thương Hà Nam

 

A. VĂN PHÒNG SỞ

 

 TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hộp thư

1

Nguyễn Văn Hán

Giám đốc

nguyenvanhan@hanam.gov.vn

2

Trần Bá Ca

P.Giám đốc

tranbaca@hanam.gov.vn

3

Trần Văn Sơn

P.Giám đốc

tranvanson.ct@hanam.gov.vn

4

Hộp thư chung

 

sct@hanam.gov.vn

5

Lê Văn Cường

Chánh VP Sở

levancuong@hanam.gov.vn

6

Ngô Thị Thu Hà

P.Chánh VP Sở -Kế Toán

ngothithuha.ct@hanam.gov.vn

7

Hà Thị Thanh

P.Chánh VP – Bộ phận 1 cửa

hathithanh@hanam.gov.vn

8

Đinh Thị Thuý

Chuyên viên

dinhthithuy@hanam.gov.vn

9

Nguyễn Thị kiều Oanh

NV Hợp đồng

nguyenthikieuoanh@hanam.gov.vn

10

Nghiêm Việt Hà

Chuyên viên

nghiemvietha@hanam.gov.vn

11

Trương Hồng Phú

Chánh Thanh tra

truonghongphu@hanam.gov.vn

12

Đinh Tuấn Doanh

Phó Chánh Thanh tra

dinhtuandoanh@hanam.gov.vn

13

Lê Văn Phương

Chuyên viên

levanphuong@hanam.gov.vn

14

Hà Thị Thanh Hoa

Thanh tra viên

hathithanhhoa@hanam.gov.vn

15

Phạm Thị Phương

Chuyên viên

phamthiphuong@hanam.gov.vn

16

Thạch Ngọc Anh

Trưởng phòng KH-TC

thachngocanh@hanam.gov.vn

17

Đỗ Anh Hậu

P.Trưởng phòng KH-TC

doanhhau.ct@hanam.gov.vn

18

Trần Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên

tranthithanhnhan@hanam.gov.vn

19

Vũ Ngọc Thưởng

Chuyên viên

vungocthuong@hanam.gov.vn

20

Đào Loan Phương

Chuyên viên

daoloanphuong@hanam.gov.vn

21

Đỗ Văn Thiệp

Chuyên viên

dovanthiep@hanam.gov.vn

22

Nguyễn Quang Hưng

Trưởng phòng KTAT&MT

nguyenquanghung.ct@hanam.gov.vn

23

Vũ Đức Hoàng

P.Trưởng phòng KTAT&MT

vuduchoang@hanam.gov.vn

24

Phạm Hồng Nam

Chuyên viên

phamhongnam@hanam.gov.vn

25

Đào Thị Tâm

Chuyên viên

daothitam@hanam.gov.vn

26

Ngô Đức Tiến

Trưởng phòng XNK

ngoductien@hanam.gov.vn

27

Nguyễn Thị Quyên

P.Trưởng phòng XNK

nguyenthiquyen.ct@hanam.gov.vn

28

Vũ Ngọc Thưởng

Chuyên viên

vungocthuong@hanam.gov.vn

29

Đặng Anh Tuấn

Trưởng phòng QLCN

danganhtuan@hanam.gov.vn

30

Cù Thị Thu Hương

P.Trưởng phòng QLCN

cuthithuhuong@hanam.gov.vn

31

Nguyễn Văn Tâm

P.Trưởng phòng QLCN

nguyenvantam.ct@hanam.gov.vn

32

Trần Đức Vượng

Chuyên viên

tranducvuong@hanam.gov.vn

33

Phạm Thị Nhung

Chuyên viên

phamthinhung@hanam.gov.vn

34

Phan Thanh Sơn

Trưởng phòng QLTM

phanthanhson@hanam.gov.vn

35

Tạ Quang Hậu

P.Trưởng phòng QLTM

taquanghau@hanam.gov.vn

36

Lê Minh Ngọc

P. Trưởng phòng QLTM

leminhngoc@hanam.gov.vn

37

Trịnh Thị Thu Hằng

Chuyên viên

trinhthithuhang@hanam.gov.vn

38

Trương Thị Hải

Chuyên viên

truongthihai@hanam.gov.vn

39

Phạm Thị Hường

Chuyên viên

phamthihuong@hanam.gov.vn

40

Phạm Tuấn Hải

Trưởng phòng QLNL

phamtuanhai@hanam.gov.vn

41

Lê Anh Tuấn

P.Trưởng phòng QLNL

leanhtuanct@hanam.gov.vn

42

Trần Đình Tân

P.Trưởng phòng QLNL

trandinhtan@hanam.gov.vn

43

Nguyễn Đình Nam

Chuyên viên

nguyendinhnam@hanam.gov.vn

44

Trần Thị Thu Minh

Chuyên viên

tranthithuminh@hanam.gov.vn

 B. TT TƯ VẤN PTCN & TKNL

1

Nguyễn Công Chất

Giám đốc

nguyencongchat@hanam.gov.vn

2

Đặng Thị Dương

P.Giám đốc

dangthiduong@hanam.gov.vn

 C.TT KHUYẾN CÔNG & XTTM

1

Bùi Mạnh Hà

Giám đốc

buimanhha@hanam.gov.vn

2

Phạm Thị Hạnh

P.Giám đốc

phamthihanh@hanam.gov.vn

 

3

 

Nguyễn Liên Hồng

P.Giám đốc

nguyenlienhong@hanam.gov.vn

 D. CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

TT

Họ và tên

 

Địa chỉ hòm thư

1

Đinh Văn Dương

P.Giám đốc- Chi cục trưởng QLTT

dinhvanduong@hanam.gov.vn

2

Trịnh Quốc Lập

TP.TC - HC XDLL

trinhquoclap@hanam.gov.vn

3

Nguyễn Anh Năng

Phó Chi cục trưởng QLTT

nguyenanhnang@hanam.gov.vn

4

Nguyễn Phú Cường

Phó Chi cục trưởng QLTT

nguyenphucuong@hanam.gov.vn

5

Nguyễn Thế Hải

Phó Chi cục trưởng QLTT

nguyenthehai@hanam.gov.vn

6

Trần Văn Chiều

Trưởng phòng nghiệp vụ tổng hợp

tranvanchieu.ct@hanam.gov.vn

7

Nguyễn Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

nguyenthithuha.ct@hanam.gov.vn

8

Đinh Quang Huy

Đội truởng QLTT số 1- TP Phủ Lý

dinhquanghuy@hanam.gov.vn

9

Lê Phi Hùng

Đội Phó đội QLTT số 1- TP Phủ lý

lephihung@hanam.gov.vn

10

Đào Anh Tuấn

Đội trưởng QLTT số 2-D.Tiên

daoanhtuan@hanam.gov.vn

11

Nguyễn Tuấn Ngọc

Đội phó QLTT số 2-D.Tiên

nguyentuanngoc@hanam.gov.vn

12

Lê Minh Đức

Đội trưởng QLTT số 3-Kim Bảng

leminhduc@hanam.gov.vn

13

Nguyễn Thị Hảo

Đội phó ĐQLTT số 3 - Kim Bảng

nguyenthihao@hanam.gov.vn

14

Phạm Duy Hoàn

Đội trưởng ĐQLTT số 4 – Thanh Liêm

phamduyhoan@hanam.gov.vn

15

Lê Quốc Mịnh

Đội trưởng QLTT số 5- Bình Lục

lequocminh@hanam.gov.vn

16

Trần Văn Trí

Đội phó QLTT số 5- Bình Lục

tranvantri@hanam.gov.vn

17

Trần Xuân Tưởng

Đội trưởng QLTT số 6 – Lý Nhân

tranxuantuong@hanam.gov.vn

18

Đỗ Thế Đoan

Đội phó QLTT số 6- Lý Nhân

dothedoan@hanam.gov.vn

20

Vũ Trường Sơn

Đội trưởng đội cơ động ĐQLTT số 7

vutruongson@hanam.gov.vn

21

Phạm Sỹ Dũng

Đội trưởng QLTT số 8- TP.Phủ Lý

phamsydung@hanam.gov.vn

 

SCT
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Nhận diện hàng Việt Nam
Tự hào hàng Việt Nam
Hàng Việt Nam
Skip to main content