Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung
(04/07/2017)
Chặng đường phát triển của lực lượng quản lý thị trường với bề dầy truyền thống vẻ vang, ghi nhận những thành tựu và chiến công của lực lượng trong những năm qua. 60 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc luật số 001/SL ngày 19/4/1957; Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 163/TTg ngày 19/4/1957 về việc cấm chỉ mọi hành động đầu cơ kinh tế và ban hành Nghị định số 290/TTg. ngày 03/7/1957 về việc thành lập Ban Quản lý thị trường Trung ương và các Ban Quản lý thị trường ở các tỉnh, thành phố, khu tự trị trong cả nước, đến nay, trải qua nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, lực lượng quản lý thị trường(QLTT) cả nước đã có sự phát triển mạnh mẽ và đóng góp to lớn trong lĩnh vực QLTT. 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đều đã có Chi cục QLTT với hơn 600 Đội QLTT và gần 6.500 công chức.
>>Xem thêm
(04/07/2017)
Chặng đường phát triển của lực lượng quản lý thị trường với bề dầy truyền thống vẻ vang, ghi nhận những thành tựu và chiến công của lực lượng trong những năm qua. 60 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc luật số 001/SL ngày 19/4/1957; Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 163/TTg ngày 19/4/1957 về việc cấm chỉ mọi hành động đầu cơ kinh tế và ban hành Nghị định số 290/TTg. ngày 03/7/1957 về việc thành lập Ban Quản lý thị trường Trung ương và các Ban Quản lý thị trường ở các tỉnh, thành phố, khu tự trị trong cả nước, đến nay, trải qua nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, lực lượng quản lý thị trường(QLTT) cả nước đã có sự phát triển mạnh mẽ và đóng góp to lớn trong lĩnh vực QLTT. 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đều đã có Chi cục QLTT với hơn 600 Đội QLTT và gần 6.500 công chức.
>>Xem thêm
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Nhận diện hàng Việt Nam
Tự hào hàng Việt Nam
Hàng Việt Nam
Skip to main content