Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Tổ chức bộ máy » Các phòng chuyên môn
Các phòng chuyên môn
RSS Các phòng chuyên môn
(17/11/2016)
Ngày 14/4/2016, Giám đốc sở Công thương đã có Quyết định số 42/QĐ-SCT về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở
(28/07/2014)
Chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Công Thương Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-SCT ngày 14/4/2016 của Giám đốc Sở Công Thương Hà Nam.
(15/07/2013)
1
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Nhận diện hàng Việt Nam
Tự hào hàng Việt Nam
Hàng Việt Nam
Skip to main content