Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
RSS Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
(18/01/2018)
Số Quyết định: 58/2017/QĐ-UBND Ngày ký: 19/12/2017 Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông
(06/11/2017)
Ngày 18/8/2017 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam
(06/11/2017)
Ngày 28/9/2017 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 43/2017/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam
(20/03/2017)
Ngày 20/8/2017, Giám đốc Sở Công Thương đã ra Quyết định số 22/QĐ-SCT ban hành quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Sở Công Thương Hà Nam
(08/02/2017)
Ngày 3/2/2017, Bộ Công Thương ra Quyết định số 325/QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - QH phát triển hệ thống điện 110kV
(29/11/2016)
Ngày 28/8/2015, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 990/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020, xét đến năm 2025
(25/11/2016)
Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh Hà Nam có Quyết định số 1662/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí điều chỉnh Quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
(17/11/2016)
Ngày 18/10/2016, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam
(17/11/2016)
Ngày 19/10/2016, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
(07/11/2016)
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Nhận diện hàng Việt Nam
Tự hào hàng Việt Nam
Hàng Việt Nam
Skip to main content