Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
RSS Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
(31/10/2017)
(31/10/2017)
(31/10/2017)
(31/10/2017)
(29/11/2016)
Ngày 28/8/2015, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 990/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020, xét đến năm 2025
(25/11/2016)
Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh Hà Nam có Quyết định số 1662/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí điều chỉnh Quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
(31/10/2016)
(31/10/2016)
(20/04/2016)
Ngày 13/4/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1446/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.
(30/07/2015)
1
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Nhận diện hàng Việt Nam
Tự hào hàng Việt Nam
Hàng Việt Nam
Skip to main content