Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Số liệu - Báo cáo
Số liệu - Báo cáo
RSS Số liệu - Báo cáo
(18/12/2017)
(18/12/2017)
(31/10/2017)
(31/10/2017)
(31/10/2017)
(24/10/2017)
(10/07/2017)
6 tháng đầu năm 2017 tình hình kinh tế thế giới vẫn diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước. Sản xuất, kinh doanh trong tỉnh tuy phát triển và đạt kết quả tương đối ổn định, song nhìn chung quy mô sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại thị trường còn nhỏ, lẻ, thu nhập người lao động thấp.
(23/09/2016)
(25/07/2016)
Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-SCT ngày 09/5/2016 của Giám đốc sở về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực tại Công ty Điện lực Hà Nam, trong khoảng thời gian làm việc từ ngày 18/5/2016 đến ngày 18/6/2016), Đoàn thanh tra theo đã tiến hành thanh tra tại Điện lực Thanh Liêm.
(14/03/2016)
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Nhận diện hàng Việt Nam
Tự hào hàng Việt Nam
Hàng Việt Nam
Skip to main content