Banner SCT

Liên kết website

 
Họ và tênChức vụĐịa chỉ thư điện tử
Nguyễn Văn Hán Giám Đốc nguyenvanhan@hanam.gov.vn
Trần Bá Ca P.Giám Đốc tranbaca@hanam.gov.vn
Hòm Thư Chung sct@hanam.gov.vn
Thạch Ngọc Anh Trưởng phòng KH-TC thachngocanh@hanam.gov.vn
Đỗ Anh Hậu P.Trưởng phòng KH-TC doanhhau.ct@hanam.gov.vn
Cù Thị Thu Hương P.Trưởng phòng QLCN cuthithuhuong@hanam.gov.vn
Nguyễn Anh Năng Phó Chi cục trưởng QLTT nguyenanhnang@hanam.gov.vn
Hà Thị Thanh P.Chánh VP – Phụ trách Bộ phận 1 cửa hathithanh@hanam.gov.vn
Nghiêm Việt Hà Chuyên viên nghiemvietha@hanam.gov.vn
Ngô Thị Thu Hà P.Chánh VP Sở - phụ trách Kế Toán ngothithuha.ct@hanam.gov.vn
Lê Văn Cường Chánh VP Sở levancuong@hanam.gov.vn
Trương Hồng Phú Chánh Thanh tra truonghongphu@hanam.gov.vn
Đào Thị Tâm Chuyên viên daothitam@hanam.gov.vn
Vũ Ngọc Thưởng Chuyên viên XNK vungocthuong@hanam.gov.vn
Trần Thị Thanh Nhàn Chuyên viên tranthithanhnhan@hanam.gov.vn
Phạm Thị Phương Chuyên viên TTr sở phamthiphuong@hanam.gov.vn
Đào Loan Phương Chuyên viên daoloanphuong@hanam.gov.vn
Đỗ Văn Thiệp Chuyên viên dovanthiep@hanam.gov.vn
Nguyễn Quang Hưng Trưởng phòng KTAT&MT nguyenquanghung.ct@hanam.gov.vn
Phạm Hồng Nam Chuyên viên phamhongnam@hanam.gov.vn
Đinh Tuấn Doanh Phó Chánh Thanh tra dinhtuandoanh@hanam.gov.vn
Lê Văn Phương Chuyên viên levanphuong@hanam.gov.vn
Hà Thị Thanh Hoa Thanh tra viên hathithanhhoa@hanam.gov.vn
Ngô Đức Tiến Trưởng phòng XNK ngoductien@hanam.gov.vn
Trần Văn Sơn P.Giám đốc Sở tranvanson@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Tâm P.Trưởng phòng QLCN nguyenvantam.ct@hanam.gov.vn
Phạm Thị Nhung Chuyên viên phamthinhung@hanam.gov.vn
Đinh Thị Thuý Chuyên viên dinhthithuy@hanam.gov.vn
Trần Đức Vượng Chuyên viên tranducvuong@hanam.gov.vn
Đặng Anh Tuấn Trưởng phòng QLCN danganhtuan@hanam.gov.vn
Tạ Quang Hậu P.Trưởng phòng QLTM taquanghau@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Quyên P. Trưởng phòng XNK nguyenthiquyen.ct@hanam.gov.vn
Trịnh Thị Thu Hằng Chuyên viên trinhthithuhang@hanam.gov.vn
Nguyễn Liên Hồng Phó Giám đốc TT Khuyến công & XTTM nguyenlienhong@hanam.gov.vn
Lê Minh Ngọc P. Trưởng phòng QLTM leminhngoc@hanam.gov.vn
Nguyễn Tiến Hạnh Đội QLTT Số 1 nguyentienhanh.ct@hanam.gov.vn
Trương Thị Hải Chuyên viên truongthihai@hanam.gov.vn
Phạm Tuấn Hải Trưởng phòng QLĐ&NL phamtuanhai@hanam.gov.vn
Nguyễn Đình Nam Chuyên viên nguyendinhnam@hanam.gov.vn
Lê Anh Tuấn P. Trưởng phòng QLNL leanhtuanct@hanam.gov.vn
Trần Đình Tân P.Trưởng phòng QLNL trandinhtan@hanam.gov.vn
Trần Thị Thu Minh Chuyên viên tranthithuminh@hanam.gov.vn
Đặng Thị Dương P.Giám đốc Trung tâm TVPTCN & TKNL dangthiduong@hanam.gov.vn
Nguyễn Công Chất Giám đốc Trung tâm TVPTCN & TKNL nguyencongchat@hanam.gov.vn
Bùi Mạnh Hà Giám đốc Trung tâm khuyến công & Xúc tiến TM buimanhha@hanam.gov.vn
Phạm Thị Hạnh P.Giám đốc Trung tâm khuyến công & Xúc tiến TM phamthihanh@hanam.gov.vn
Vũ Đức Hoàng Phó trưởng phòng KTAT-MT vuduchoang@hanam.gov.vn
Đinh Văn Dương P.Giám đốc- Kiêm Chi cục trưởng QLTT dinhvanduong@hanam.gov.vn
Lê Quốc Mịnh Đội trưởng QLTT số 5- Bình Lục lequocminh@hanam.gov.vn
Nguyễn Thế Hải Phó Chi cục trưởng QLTT nguyenthehai@hanam.gov.vn
Phan Thanh Sơn Trưởng phòng QLTM phanthanhson@hanam.gov.vn
Đinh Quang Huy Đội truởng QLTT số 1- TP Phủ Lý dinhquanghuy@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hà Kế toán trưởng nguyenthithuha.ct@hanam.gov.vn
Nguyễn Phú Cường Phó Chi cục trưởng QLTT nguyenphucuong@hanam.gov.vn
Lê Minh Đức Đội trưởng QLTT số 3-Kim Bảng leminhduc@hanam.gov.vn
Phạm Sỹ Dũng Đội truởng QLTT số 2-D.Tiên phamsydung@hanam.gov.vn
Nguyễn Tuấn Ngọc Đội phó QLTT số 2-D.Tiên nguyentuanngoc@hanam.gov.vn
Phạm Duy Hoàn Đội trưởng ĐQLTT số 4 – Thanh Liêm phamduyhoan@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Hảo Đội phó ĐQLTT số 3 - Kim Bảng nguyenthihao@hanam.gov.vn
Trịnh Quốc Lập TP.TC - HC XDLL trinhquoclap@hanam.gov.vn
Trần Văn Chiều Trưởng phòng nghiệp vụ tổng hợp tranvanchieu.ct@hanam.gov.vn
Trần Văn Trí Đội phó QLTT số 5- Bình Lục tranvantri@hanam.gov.vn
Trần Xuân Tưởng Đội trưởng QLTT số 6 – Lý Nhân tranxuantuong@hanam.gov.vn
Đỗ Thế Đoan Đội phó QLTT số 6- Lý Nhân dothedoan@hanam.gov.vn
Đào Anh Tuấn Đội trưởng QLTT số 2-D.Tiên daoanhtuan@hanam.gov.vn
Lê Phi Hùng Đội Phó đội QLTT số 1- TP Phủ lý lephihung@hanam.gov.vn
Vũ Trường Sơn Đội trưởng đội cơ động ĐQLTT số 7 vutruongson@hanam.gov.vn
Đặng Khắc Quang dangkhacquang@hanam.gov.vn
Vũ Văn Sơn vuvanson@hanam.gov.vn
Phạm Thị Hường Chuyên viên PQLTM phamthihuong@hanam.gov.vn
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Nhận diện hàng Việt Nam
Tự hào hàng Việt Nam
Hàng Việt Nam
Skip to main content