Sở Công thương tỉnh Hà Nam: Triển khai công tác năm 2018

Chiều ngày 9/1, Sở công thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Quốc Huy; TUV; Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hán, TUV, Giám đốc Sở Công Thương cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương

            Năm 2017, ngành Công thương đã thực hiện tốt chức năng quản lý về Công thương trên địa bàn, hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại vẫn đạt mức tăng trưởng khá ở cả 3 chỉ tiêu. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp cả năm ước đạt trên 78.600 tỷ đồng, tăng  14,28% so với năm 2016.  Lĩnh vực thương mại, dịch vụ có mức tăng khá với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 19,123 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2016. Hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng nhanh, giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2017 đạt trên 1.700 triệu USD, vượt 39,3% so với năm 2016. Hoạt động thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa được đẩy mạnh. Năm qua, Sở đã phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công Hội chợ Công nghiệp - Thương mại ĐBSH – Hà Nam 2017. Qua đó, góp phần quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm của cơ sở, doanh nghiệp trong tỉnh, hỗ trợ các cơ sở tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường… 

            Trên lĩnh vực quản lý nhà nước, ngành Công Thương đã chủ động và  triển khai kịp thời các nội dung công việc theo chức năng nhiệm vụ quản lý của ngành; đặc biệt công tác kiểm soát thị trường đã đi vào chiều sâu, đảm bảo đúng pháp luật. Trong năm, lưc lượng quản lý thị trường sở công thương đã tiến hành kiểm tra trên 2881 lượt/vụ; xử lý 2611 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng tịch thu là hơn 3,7 tỷ đồng. Việc huy động đầu tư cho sản xuất công nghiệp và hạ tầng thương mại, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao. Công tác khuyến công, tiết kiệm năng lượng và phát triển nguồn nhân lực được ưu tiên hỗ trợ và có nhiều đổi mới...

            Phát huy kết quả đạt được, năm 2018 ngành Công thương tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy; các kế hoạch, đề án của UBND tỉnh đối với ngành Công Thương; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại; Tăng cường đồi mới cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại thông qua việc tổ chức hội chợ, triển lãm; Đa dạng các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp, khuyến công như: Tư vấn lập dự án đầu tư, xây dựng thương hiệu, quản trị doanh nghiệp...

              Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017 đã được Bộ Công thương, UBND và Sở Công thương tỉnh Hà Nam tặng khen.